Ci seniorzy mogą liczyć na 200 złotych do emerytury co miesiąc. To nie ZUS wypłaci świadczenie

Seniorzy mają szansę na dodatkowe 200 złotych do emerytury. Pieniądze będą wypłacane dożywotnio i co miesiąc. Obowiązują tylko w kilku przypadkach i konieczne jest złożenie wniosku. ZUS nie odpowiada za wypłatę tego świadczenia. Jak je otrzymać?

200 złotych nie brzmi, jak ogromna suma gotówki, jednak pobierana co miesiąc dożywotnio, może nieco zmienić sytuację finansową seniorów. Biorąc pod uwagę, że emerytury pomimo waloryzacji zdaniem wielu obywateli nie są wystarczające, nawet niewielka kwota więcej, ma znaczenie. Niektóre osoby mogą pobierać to świadczenie nie tylko raz w miesiącu, ale i dożywotnio. To nie ZUS za to odpowiada.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie gazeta.pl

Zobacz wideo Co to są komórki macierzyste i dlaczego warto zainteresować się tym tematem już w ciąży?

200 złotych do emerytury co miesiąc. W 2022 roku pobiera je więcej osób

Dodatkowe 200 złotych do emerytury wypłacane jest tym emerytom, którzy w przeszłości wykonywali szczególną funkcję społeczną. To świadczenie przysługuje bowiem strażakom OSP, a także od 2022 roku seniorom, którzy w przeszłości brali czynny udział w akcjach ratowniczych, służąc w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, oraz w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Dla kogo jest 200 złotych do emerytury co miesiąc? Te warunki obowiązują 

Funkcja wykonywana w przeszłości to nie wszystko. Senior (oczywiście ze statusem emeryta) musiał taką funkcję wykonywać czynnie przez minimum 25 lat. Dodatkowo niezbędny jest świadek, który to potwierdzi (a nawet trzech). Wszystkie warunki, które należy spełnić przedstawiamy poniżej. Senior musi:

  • Wypełnić wniosek z klauzulą RODO,
  • Znaleźć trzech świadków, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej,
  • Udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków,
  • Wraz z wnioskiem oraz oryginałami oświadczeń udajemy się do powiatowego lub miejskiego komendanta Staży Pożarnej.

Kto i kiedy wypłaca 200 złotych do emerytury co miesiąc? To nie ZUS

Świadczenie jest dożywotnio wypłacane do 15. dnia każdego miesiąca przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej o: