Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Przez ten jeden szczegół ZUS nie wypłaci świadczenia

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 wypłacana jest przez ZUS tylko po spełnieniu określonych warunków. Przed złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia, warto się z nimi zapoznać, gdyż jak się okazuje, jeden szczegół może przesądzić o przyznaniu emerytury.

Seniorzy, którzy urodzili się między 1948 a 1969 rokiem, mają możliwość ubiegania się o wcześniejsze świadczenie z ZUS. Przywilej ten przysługuje jednak tylko tym osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nie jest to natomiast jedyne kryterium brane pod uwagę podczas składania wniosku.  

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Małgorzata KożuchowskaKożuchowska wygląda "zjawiskowo" w sukience za 8629 zł. Podobne od 60 zł

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Kto może złożyć wniosek?

Jak wspomnieliśmy, osoby pracujące w szczególnych warunkach lub wykonujące pracę o szczególnym charakterze, które urodziły się w latach 1949-1968, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jeśli na dzień 31 grudnia 2008 r.: 

  • osiągnęły wymagany wiek emerytalny – jest różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy,
  • posiadają odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych — czyli 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat mężczyzn,
  • osiągnęły wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – jest różny w zależności od rodzaju pracy. 

Na tym jednak nie koniec, gdyż osoba wnioskująca nie może być ponadto członkiem OFE. Konieczne zatem będzie złożenie jednocześnie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 zostanie przyznana tylko z tym wpisem

Chcąc otrzymać wcześniejszą emeryturę za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, niezbędny będzie również wpis na świadectwie pracy. Musi on potwierdzać, czy obejmowane stanowisko rzeczywiście uprawnia do otrzymania wcześniejszego świadczenia, a zatem czy jest to:

  • rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.,
  • stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
  • okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

W sytuacji, gdy pracodawca ze względu np. na prowadzenie prywatnej firmy nigdy nie stosował resortowych wykazów pracy, to wystarczy, aby wskazane przez niego stanowisko na świadectwie było zgodne z rodzajem prac lub stanowiskiem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.

To pewne! Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci nie należy się tylko kobietom. Należy spełnić warunkiDodatek do emerytury za urodzenie dzieci to nawet 1300 zł co miesiąc

Wniosek o wcześniejszą emeryturę dla urodzonych między 1948 a 1969. Co trzeba dostarczyć dodatkowo?

Poza wnioskiem o wcześniejszą emeryturę ZUS będzie wymagał dostarczenia dokumentów potwierdzających:

  • okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • okresy wykazane w formularzu, czyli np. świadectwa pracy, zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym,
  • wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.
Więcej o: