Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Przez ten jeden szczegół ZUS nie wypłaci świadczenia

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 wypłacana jest przez ZUS tylko po spełnieniu określonych warunków. Przed złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia, warto się z nimi zapoznać, gdyż jak się okazuje, jeden szczegół może przesądzić o przyznaniu emerytury.

Seniorzy, którzy urodzili się między 1948 a 1969 rokiem, mają możliwość ubiegania się o wcześniejsze świadczenie z ZUS. Przywilej ten przysługuje jednak tylko tym osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nie jest to natomiast jedyne kryterium brane pod uwagę podczas składania wniosku.  

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Kto może złożyć wniosek?

Jak wspomnieliśmy, osoby pracujące w szczególnych warunkach lub wykonujące pracę o szczególnym charakterze, które urodziły się w latach 1949-1968, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jeśli na dzień 31 grudnia 2008 r.: 

  • osiągnęły wymagany wiek emerytalny – jest różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy,
  • posiadają odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych — czyli 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat mężczyzn,
  • osiągnęły wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – jest różny w zależności od rodzaju pracy. 

Na tym jednak nie koniec, gdyż osoba wnioskująca nie może być ponadto członkiem OFE. Konieczne zatem będzie złożenie jednocześnie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 zostanie przyznana tylko z tym wpisem

Chcąc otrzymać wcześniejszą emeryturę za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, niezbędny będzie również wpis na świadectwie pracy. Musi on potwierdzać, czy obejmowane stanowisko rzeczywiście uprawnia do otrzymania wcześniejszego świadczenia, a zatem czy jest to:

  • rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.,
  • stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
  • okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

W sytuacji, gdy pracodawca ze względu np. na prowadzenie prywatnej firmy nigdy nie stosował resortowych wykazów pracy, to wystarczy, aby wskazane przez niego stanowisko na świadectwie było zgodne z rodzajem prac lub stanowiskiem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę dla urodzonych między 1948 a 1969. Co trzeba dostarczyć dodatkowo?

Poza wnioskiem o wcześniejszą emeryturę ZUS będzie wymagał dostarczenia dokumentów potwierdzających:

  • okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • okresy wykazane w formularzu, czyli np. świadectwa pracy, zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym,
  • wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.
Więcej o: