Emerytura po mężu? Te wdowy jej nie otrzymają. ZUS nie wypłaci im świadczenia

Po śmierci osoby najbliższej członkowie rodziny mogą ubiegać się o rentę rodzinną. ZUS rozpatrzy pozytywnie wniosek w przypadku spełnienia określonych warunków. Jedną z grup najczęściej korzystających ze świadczenia są wdowy. Nie wszystkie mogą natomiast liczyć na otrzymanie emerytury po mężu.

Lewica kilka miesięcy temu złożyła projekt ustawy, który przewiduje, że wdowy będą mogły nie tylko otrzymać świadczenie po zmarłym mężu, ale też zachować swoje. Obecnie jest to bowiem niemożliwe, a co więcej wysokość renty rodzinnej przy pobieraniu renty przez jedną osobę wynosi 85 proc. świadczenia. Mimo to nie wszystkie wdowy mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez ZUS. 

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Pytanie, na które nie umie odpowiedzieć infolinia Polskiego Ładu" [Q&A]

Renta rodzinna — dla kogo przysługuje? O tym warto wiedzieć

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez ZUS do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała:

 • ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania,
 • ustalone prawo do emerytury pomostowej;
 • ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;
 • zasiłek przedemerytalny;
 • świadczenie przedemerytalne;
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Emerytura po mężu trafi tylko do tych wdów. Komu ZUS wypłaci świadczenie? 

W sytuacji, gdy to wdowa pozostająca we wspólności małżeńskiej do dnia śmieci ubiega się o świadczenie, pozytywne rozpatrzenie wniosku jest możliwe, jeśli:

 • w chwili śmierci małżonka miała skończone 50 lat lub była niezdolna do pracy;
 • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole – 18 lat;
 • opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej;
 • ukończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci, 
 • nie spełnia żadnego z powyższych warunków, ale nie ma innego źródła utrzymania (renta przysługuje jednak tylko przez rok od śmierci współmałżonka lub przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej – nie dłużej niż przez 2 lata od śmierci). 

Co w przypadku rozwiedzionych małżeństw, które nie pozostawały we wspólności małżeńskiej? Co do zasady, wdowa wówczas nie ma prawa do świadczenia, chyba że oprócz spełnienia wyżej wymienionych warunków, w dniu śmierci byłego małżonka miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. Prawo do renty przysługuje też wdowom, które były rozwiedzione lub pozostawały w separacji, które udowodnią, że bezpośrednio przed śmiercią współmałżonka otrzymywały alimenty na podstawie porozumienia. 

Więcej o: