To oficjalne! Zmiany w 500 plus dla seniora. W 2023 roku pieniądze trafią też do bogatszych emerytów

Seniorzy mogą liczyć na zastrzyk gotówki. 500 plus dla seniora, będące świadczeniem uzupełniającym, najprawdopodobniej już niedługo trafi na konta większej grupy emerytów. Zmieniają się bowiem przepisy i tym razem zyskają nie tylko najbiedniejsi.

500 plus dla seniora, to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego, które skierowane jest przede wszystkim do osób najstarszych i chorych. Mogą oni pobierać świadczenie pielęgnacyjne, ale na określonych warunkach, a jednym z nich jest próg finansowy. W 2023 roku mogą spodziewać się zmian. Dzięki nim wypłaty trafią do jeszcze większej grupy świadczeniobiorców.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej gazeta.pl

Zobacz wideo Brejza: Trzeba obronić 500 plus

rachunki za prąd/oszczędzanie Jak zmieścić się w limicie tańszego prądu? To najwięksi pożeracze energii

Zmiany w 500 plus dla seniora oznaczają koniec dawnych zasad przyznawania

500 plus dla seniora, to świadczenie kierowane do przede wszystkim tych osób, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. To świadczenie uzupełniające nie jest kierowane tylko do osób najstarszych, jednak proporcjonalnie, to im częściej zdarza się podupaść na zdrowiu. Aby wnioskować o comiesięczny zastrzyk gotówki, należy:

  • być niezdolnym do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona mi.n. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • nie być uprawnionym np. emerytury, renty;
  • być uprawnionym do tych świadczeń, ale kiedy ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł;
  • mieć polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce
  • być obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz mieszkać w Polsce.

W związku ze zmianami, które planowane są na 2023 rok, zmieni się próg dochodowy.

Ewa Wachowicz Nosi ją Ewa Wachowicz. Piękna spódnica dla dojrzałych kobiet i nie tylko

500 plus dla seniora na nowych zasadach od 2023 roku. Co się zmieni?

Rząd oficjalnie mówi o nowej ustawie, która ma być o wiele korzystniejsza dla seniorów. Zmianie ulegnie bowiem próg dochodowy, który pozwoli na wypłacenie jeszcze większej ilości świadczeń. Zmiany mają wejść w życie niedługo, bo w marcu 2023 roku. Biorąc pod uwagę, że w 2022 roku próg dochodowy wynosi 1896,13 zł brutto, a w 2023 wyniesie 2157,80 zł brutto, różnica jest znacząca i na korzyść najstarszych obywateli. Warto pamiętać, że obowiązuje nadal zasada "złotówka za złotówkę", która oznacza, że w 2023 roku część osób otrzyma nadal niższe świadczenie. Jeśli więc emerytura, renta lub inny dochód osoby niesamodzielnej nie przekroczy 1657,80 zł, otrzyma na konto świadczenie 500 plus dla seniora w pełnej wysokości. Jeśli będzie to dochód wyższy, zostanie zmniejszone.

Więcej o: