Dodatek do emerytury po 65. roku życia może wynieść tyle samo, co emerytura. Obowiązują dwa warunki

Dodatek do emerytury po 65. roku życia może mieć wiele form i wynosić różną sumę pieniędzy. Kwoty wahają się między 200 złotych, a nawet ponad 1000 zł. W przypadku tego znacznie wyższego świadczenia obowiązują dwa kluczowe warunki.

Wielu seniorów myśli intensywnie nad tym, jak zwiększyć swoje podstawowe świadczenie, jakim jest emerytura. Sposobów jest wiele, ale każda forma powiększenia dochodu wiąże się ze spełnieniem odpowiednich warunków. Przedstawiamy najbardziej popularne dodatki do emerytów po 65. rż.

Więcej podobnych artykułów na temat świadczeń znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Dodatek dla emerytów po 65. roku życia, ale nie z ZUS

Niektórzy emeryci i emerytki mogą otrzymać comiesięczny i dożywotni dodatek do emerytury, który wynosi 200 złotych. Nie jest to zawrotna suma pieniędzy, ale jak to mówią "grosz do grosza...". Dodatek przysługuje wyłącznie byłym strażakom i strażaczkom OSP, a także tym seniorom i seniorkom, którzy służyli w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Pieniądze wypłaci ZER MSWiA. Warunek to 25 lat aktywnej służby.

Dodatek dla emerytów po 65. roku życia, ale tylko dla bardzo chorych

Seniorzy mają szansę na dodatek pielęgnacyjny, który przyznawany jest w szczególnych przypadkach. Wysokość dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2022 r. wynosi 256,44 zł. Podobnie jak emerytura, ten dodatek jest corocznie waloryzowany i ulega podwyższeniu wraz z waloryzacją świadczeń emerytalnych. Wypłacany jest tym osobom, które są uprawnione do emerytury lub renty, ale które przez lekarza orzecznika z ZUS-u zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Osobom, które ukończyły 75 lat, jest on przyznawany z urzędu, młodsi emeryci muszą natomiast przygotować specjalną dokumentację medyczną, która opisuje ich stan zdrowia.

Innym świadczeniem jest uzupełniające świadczenie, które potocznie nosi nazwę 500 plus dla seniora. Wypłacane jest seniorom, którzy niezdolni są do samodzielnej egzystencji, ale na innych zasadach.

Dodatek do emerytury po 60. i 65. roku życia, głównie dla mam

Matczyna emerytura, to świadczenie uzupełniające, które może być nawet równe minimalnej emeryturze. Ta forma dodatku wyniesie tyle, ile brakuje emerytowanej mamie do wysokości minimalnego świadczenia. Oznacza to, że jeśli kobieta ma status emerytki (ukończone 60 lat) i wychowała potomstwo, ale nie pracowała i jej świadczenie wynosi zero złotych, będzie co miesiąc otrzymywała minimalną emeryturę, czyli ponad 1300 zł brutto (w 2022 roku). Najważniejszym warunkiem jest jednak posiadanie minimum czwórki dzieci. Pieniądze wypłacane dożywotnio będą podlegać waloryzacji.

Więcej o: