Zwolnienia z abonamentu RTV dla emerytów. To niejedyna ulga, z jakiej mogą skorzystać seniorzy w tym roku

Zwolnienia z abonamentu RTV dla emerytów to specjalny przywilej, który gwarantuje zastrzyk gotówki. Na jakie jeszcze ulgi mogą liczyć seniorzy? Okazuje się, że w 2022 roku mają oni wiele możliwości, żeby zaoszczędzić pieniądze.

Abonament RTV to opłata dla właścicieli telewizorów oraz radioodbiorników. Zwolnieni z niej są emeryci i osoby, które ukończył 75 rok życia. Jakie jeszcze zniżki przysługują seniorom? Emeryci i renciści mogą skorzystać ze specjalnych przywilejów, które gwarantują zastrzyk gotówki. 

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

 Więcej treści znajdziesz na Gazeta.pl

Zwolnienia z abonamentu RTV dla emerytów. Komu dokładnie przysługują? 

Na stronie gov.pl możemy znaleźć dokładne informacje dotyczące aktualnych ulg. Z abonamentu RTV zwolnione są: 

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia, 
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,  
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, 
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

Warto mieć na uwadze, że zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym. 

Ulgi dla seniorów. Tańsza komunikacja w 2022 roku 

Seniorzy mogą sporo zaoszczędzić także w podróży. Zniżki w komunikacji miejskiej obejmują niemal wszystkie środki transportu lądowego. Przejazd może być nawet darmowy. Jak to wygląda w praktyce? W przypadku PKP seniorzy otrzymują 37 proc. zniżki na przejazdy do 2 klasy pociągami osobowymi, ekspresowymi lub TLK, oraz zniżkę od 10 do 50 proc. na przejazdy pociągami POLREGIO i SKM. Niezbędne jest jednak zaświadczenie wydawane np. przez Polski Związek Emerytów, rencistów i inwalidów. W Warszawie osoby, które mają powyżej 70 lat, mogą jeździć pociągami warszawskiej SKM całkowicie bezpłatnie. 

Zniżki dla seniorów 2022. Mogą liczyć na bezpłatne leki 

Bezpłatnie leki wymienione są w wykazie ministerstwa zdrowia. Przysługują wszystkim seniorom po 75. roku życia, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Taką "darmową" receptę wystawić może: 

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept 
  • emerytowany lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa. 
Więcej o: