Oficjalnie: 500 plus dla seniora będzie wypłacane dożywotnio, co miesiąc. Trafi nie tylko do emerytów

Dodatkowe 500 plus dla emerytów może być wypłacane dożywotnio i co miesiąc. Rząd zdecydował, że pieniądze się należą, ale tylko niektórym osobom. W gronie świadczeniobiorców znaleźli się nie tylko emeryci, ponieważ liczy się stan zdrowia.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl

Seniorzy w 2022 roku mogli ubiegać się o wiele świadczeń, które wpłynęły na ich sytuację materialną. Trzynasta i czternasta emerytura zasiliły ich konta jednorazowo, jednak są osoby, które mogą pobierać dodatkowe 500 złotych co miesiąc. Nie muszą być emerytami, choć emerytom łatwiej wnioskować o to świadczenie. Jest wypłacane dożywotnio, ale najważniejszym warunkiem jest zdrowie obywatela.

Zobacz wideo Kosiński o współpracy z rządem: Jako samorządowcy, staramy się odkłamać przekaz rządowy

500 plus dla seniora, który nie cieszy się zdrowiem. Jakie są warunki?

500 plus dla seniora, to świadczenie wypłacane od miesiąca, w którym wnioskujący spełni wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosi wniosek o to świadczenie. Jest nazywane świadczeniem uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że osoba wnioskująca musi wykazywać się wyjątkowo złym stanem zdrowia i posiadać orzeczenie.

Klaudia Halejcio Klaudia Halejcio w płaszczu z kultowym wzorem wygląda "pięknie"

500 plus nie tylko dla seniora. Te dokumenty należy złożyć

500 plus może być wypłacane co miesiąc, ale niezbędny jest wniosek i przedstawienie jednego z poniższych orzeczeń:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • inna dokumentacja medyczna przedstawiająca stan zdrowia.

Kasztany Wrzuć kasztany do prania, a efekt cię zaskoczy. Trik na czyste ubrania

500 plus dla seniora nie tylko dla emerytów. W jakich przypadkach obowiązuje?

Z racji, że osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji może być również osoba młodsza, warunki przyznania świadczenia wyglądają następująco. Świadczenie przysługuje osobom, które:

 • ukończyły 18 lat;
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona mi.n. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • nie są uprawnione np. emerytury, renty;
 • są uprawnione do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł;
 • mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce
 • są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz mieszka w Polsce.
Więcej o: