Podatek od psa 2023. To pewne! Właściciele czworonogów zapłacą więcej. Znamy dokładne kwoty

Inflacja widoczna jest nie tylko w sklepach czy na rachunkach za media, ale też wkrótce przełoży się też na podatki. Podwyżki jak się okazuje, nie ominą również właścicieli czworonogów. Podatek od psa w 2023 znacząco wzrośnie.

Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie określające maksymalne stawki opłat i podatków lokalnych w 2023 roku. Zgodnie z nim podniesione zostały one o wskaźnik inflacji z pierwszego półrocza 2022 roku, a zatem średnia podwyżka wyniesie 11,8 procent. Dotyczy to również podatku od psa

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Pies na dachu budynku potrzebował pomocy. Ściągnęła go policja

Podatek od psa 2023. Ile zapłacimy za pupila w przyszłym roku? 

O tym, czy w danej gminie pobierany jest podatek od psa i jaka jest jego wysokość, decydują władze lokalne. Zazwyczaj informacje takie można znaleźć na stronie internetowej danej gminy. Zgodnie z wydanym przez ministerstwo rozporządzeniem w przypadku, gdy samorządy zdecydowały się na wprowadzenie podatku od psa, jego maksymalna wysokość od 2023 roku może wynieść nawet 150,93 zł. Jest to podwyżka o prawie 16 zł, gdyż obecnie kwota ta wynosi 135 zł. 

Nie każdy musi odprowadzić podatek od psa. Kto jest zwolniony?

Nawet jeśli gmina zdecyduje się na pobieranie opłat od właścicieli psów, to zgodnie z ustawą jest grupa osób zwolniona z tego obowiązku. Należą do nich: 

  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warunkiem wzajemności;
  • osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — z tytułu posiadania jednego psa;
  • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Więcej o: