Dożywotnie 500 plus? ZUS wypłaci pieniądze, ale nie każdemu. Kluczowe są dwa warunki

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji często określane potocznie jako 500 plus dla seniora, ZUS może wypłacać co miesiąc i dożywotnio. Jak sama nazwa wskazuje, pieniądze trafią jednak wyłącznie do osób o złym stanie zdrowia. Nie jest to natomiast jedyny warunek.

Comiesięczny zastrzyk gotówki w wysokości 500 zł z pewnością ucieszyłby niejednego, szczególnie biorąc pod uwagę stale rosnące ceny i inflację. Na dodatek z ZUS mogą liczyć jednak wybrani. Warto wiedzieć, że składając wniosek o świadczenie uzupełniające, stan zdrowia nie będzie jedynym czynnikiem branym pod uwagę. 

Zagłosuj na swoich ulubieńców w plebiscycie The Best of New Beauty i daj sobie szanse na zyskanie wyjątkowych nagród.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Komu przysługuje 500 plus? Dla seniora i nie tylko 

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji mogą złożyć osoby, które: 

  • ukończyły 18 lat, 
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem,
  • nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł.
  • mają miejsce zamieszkania w Polsce
  • mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu, prawo stałego pobytu, lub zalegalizowany pobyt w Polsce, 
  • nie są tymczasowo aresztowane i nie odbywają kary pozbawienia wolności (wyjątkiem jest odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). 

Chcesz otrzymać dożywotnie 500 plus? Pamiętaj nie tylko o wniosku 

ZUS poza wnioskiem będzie wymagał także jednego z poniższych orzeczeń

  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
  • w przypadku świadczenia zagranicznego dokument potwierdzający do nich prawo, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

W sytuacji, gdy wnioskujący nie ma takiego orzeczenia lub okres, na który zostało wydane, upłynął, należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, a także dokumentację medyczną tj. kartę badania profilaktycznego czy dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Nie każdy otrzyma świadczenie uzupełniające w jednakowej wysokości 

Pełną wysokość świadczenia, czyli 500 zł otrzymają osoby nieuprawnione do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych oraz takie, które mają do nich prawo, ale wysokość świadczeń nie przekracza 1396,13 zł brutto. W przypadku pozostałych zostanie zastosowana zasada "złotówka za złotówkę" 

Więcej o: