Emerytura po mężu. Kto może otrzymać pieniądze? Do świadczenia uprawniona jest nie tylko wdowa

Emerytura po mężu to potoczna nazwa renty rodzinnej. Może się o nią ubiegać nie tylko wdowa. Jak ją otrzymać i ile wynosi? Wyjaśniamy, jakie są warunki przyznania świadczenia.

O rentę rodzinną może się ubiegać nie tylko wdowa. Taką możliwość mają także m.in.: dzieci, rodzeństwo oraz rodzice. Może przysługiwać jednej osobie, ale nie tylko. Im więcej jest świadczeniobiorców, tym bardziej zmienia się kwota świadczenia. Co więcej, nigdy nie wynosi ona 100% świadczenia zmarłego. Co jeszcze warto wiedzieć o emeryturze po mężu? 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

 Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej gazeta.pl

Emerytura po mężu. Czym jest renta rodzinna? 

Emerytura po mężu to potoczna nazwa renty rodzinnej. Przysługuje ona uprawnionym członkom rodziny, jednak najczęściej to właśnie wdowy wnioskują o ten zastrzyk gotówki, stąd też jej nazwa. Świadczenie  może być wypłacane jednej lub kilku osobom. W takich sytuacjach renta rodzinna jest równa: 

  • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba; 
  • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby; 
  • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej. 

Emerytura po mężu 2022. Wniosek mogą złożyć jedynie wdowy, które spełnią te warunki 

Do renty mają prawo dzieci osoby zmarłej, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo i wdowa lub wdowiec.  Kobieta lub mężczyzna, którzy chcą otrzymywać emeryturę po zmarłym małżonku, muszą nie tylko zrzec się swojego świadczenia, ale także spełnić poniższe warunki

  • w chwili śmierci małżonka miał skończone 50 lat lub był niezdolny do pracy; albo  
  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole – 18 lat;  
  • sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej;  
  • ukończył 50 lat lub stał się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci. 

Owdowiała osoba, która nie spełnia tych warunków i nie ma źródła utrzymania, ma prawo do renty rodzinnej:  

  • przez rok od śmierci współmałżonka; 
  • przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej – nie dłużej niż przez 2 lata od śmierci współmałżonka. 

Zagłosuj na swoich ulubieńców w plebiscycie The Best of New Beauty i daj sobie szanse na zyskanie wyjątkowych nagród

Więcej o: