Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Ci seniorzy mają szansę na 200 zł co miesiąc, ale nie z ZUS

Jaki przysługuje dodatek do emerytury po 65. roku życia oraz po 60. roku życia? Okazuje się, że o dodatkowy zastrzyk gotówki można ubiegać się nie tylko w ZUS.

Część seniorów ma szansę na otrzymywanie co miesiąc dodatkowej sumy pieniędzy. Jak otrzymać dożywotni dodatek do emerytury? Trzeba złożyć nie tylko wniosek, ale też spełnić kilka warunków. 

Marzena RogalskaSukienka Rogalskiej jest idealna na Andrzejki. Ten fason tuszuje to i owo

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Dla kobiet próg wiekowy jest niższy

Seniorzy po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli w przypadku kobiet 60 lat, a mężczyzn 65, mogą wnioskować o dodatkowe 200 zł co miesiąc. Dotyczy to jednak osób, które pracowały w Ochotniczej Staży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym i wyjeżdżały do akcji ratowniczych przynajmniej raz w roku. Co istotne, czas czynnej służby musi wynosić 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). Wnioski przyjmowane są przez miejskiego lub powiatowego komendanta straży pożarnej, a środki wypłacane przez ZER MSWiA. 

PieniądzeUlgi dla seniorów w 2022 roku nie tylko w podatkach. Jak zaoszczędzić?

Dodatek do emerytury po 60. roku nie tylko dla mam. Jak otrzymać wyrównanie świadczenia? 

ZUS przyjmuje natomiast wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jest to dodatek, a dokładniej wyrównanie świadczenia do aktualnie obowiązującej minimalnej emerytury. Co miesiąc ZUS może zatem wypłacić maksymalnie 1338,44 zł brutto. Wnioski w ramach programu Mama4+ mogą składać: 

  • matki, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci,
  • ojcowie, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Ważne jest przy tym dodatkowo mieszkanie i posiadanie w Polsce ośrodka interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia, posiadanie obywatelstwa polskiego, jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź w przypadku cudzoziemców zalegalizowany pobyt w Polsce. 

Więcej o: