Ci seniorzy mogą otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS. Wypłaty wynoszą nawet 1300 zł

Rządowe wsparcie dla seniorów w postaci 13. i 14. emerytury z pewnością stanowi wsparcie domowego budżetu, ale jedynie jednorazowe. W jaki sposób otrzymywać dodatkowy zastrzyk gotówki z ZUS co miesiąc? Niezbędne jest spełnienie kilku warunków.

Część seniorów ma szansę na otrzymanie dodatkowych pieniędzy z ZUS, ale oprócz złożenia wniosku niezbędne spełnienie będzie też kilku warunków. Jakich? Podpowiadamy. 

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Girzyński: Myślę, że wyborcy czekają na emeryturę Tuska i Kaczyńskiego

500 plus dla seniora i nie tylko. Jak otrzymać dodatek do emerytury? 

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji często określa się mianem 500 plus dla seniora. O pieniądze mogą ubiegać się jednak nie tylko najstarsi obywatele, a każdy po ukończeniu 18 lat. Ponadto trzeba również spełniać następujące warunki:

  • być niezdolnym do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem,
  • nie być uprawnionym do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł,
  • mieć miejsce zamieszkania w Polsce
  • posiadać polskie obywatelstwo, prawo pobytu, prawo stałego pobytu, lub zalegalizowany pobyt w Polsce,
  • nie być tymczasowo aresztowanym i nie odbywać kary pozbawienia wolności (wyjątkiem jest odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). 

Pełną wysokość świadczenia, czyli 500 zł trafi jednak jedynie do osób nieuprawnionych do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy ich łącznie nie przekraczają one 1396,13 zł brutto. W przypadku pozostałych zostanie zastosowana zasada "złotówka za złotówkę".

Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS przyzna pieniądze nie tylko matkom 

Na rodzicielskie świadczenie uzupełniające z ZUS mają szansę matki seniorki, które urodziły i wychowały co najmniej 4 dzieci oraz ojcowie seniorzy, którzy wychowywali co najmniej 4 dzieci, gdyż ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi okres czasu nie wychowała. Poza tym wnioskujący musi:  

  • mieszkać w Polsce oraz przez co najmniej 10 lat — mieć tzw. ośrodek interesów życiowych,
  • posiadać polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce, być obywatelką państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub być cudzoziemką legalnie przebywającą na terytorium Polski. 

Ile można otrzymać? W przypadku osób, które pobierają świadczenie w wysokości niższej niż najniższa emerytura, wypłata będzie dopełnieniem do kwoty 1338,44 zł brutto. 

Niektóre dodatki do emerytury ZUS przyznaje z automatu. Ważny jest wiek 

Dodatek pielęgnacyjny w wysokości 256,44 zł przyznawany jest bez konieczności składania wniosku seniorom po ukończeniu 75. roku życia. Seniorzy z przyznanym prawem do emerytury lub renty, którzy są całkowicie niezdolni do pracy lub samodzielnej egzystencji, mogą ubiegać się o dodatek na wniosek.

Więcej o: