Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Ci seniorzy mogą otrzymać nawet do 500 zł

Seniorki i seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe środki do emerytury, które zasilą ich budżet domowy. Kto otrzyma dodatek do emerytury po 65. roku życia? Niezbędny będzie wniosek oraz spełnienie kilku warunków.

O dodatek do emerytury po 65. roku życia może ubiegać się wiele seniorek i seniorów. Kto otrzyma dodatkowe pieniądze i jakie wymagania należy spełnić? Podpowiadamy.

Dodatek do emerytury po 65. roku życia. 200 złotych wypłacane co miesiąc

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale niektórzy seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe 200 złotych do emerytury. Kwota ta będzie im wypłacana co miesiąc (do końca życia), jednak nie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zrobi to Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Więcej podobnych tematów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jakie warunki trzeba spełnić? O dodatkowe 200 złotych mogą ubiegać się osoby, które pracowały w Ochotniczej Staży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym i regularnie wyjeżdżali do akcji ratowniczych (co najmniej raz w roku). Istotnym warunkiem jest również staż pracy, który musi wynosić w przypadku mężczyzn minimum 25 lat odbytej służby, zaś kobiet 20 lat. 

Kobiety mogą ubiegać się o dodatek po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Należy pamiętać jednak o nietypowym, choć bardzo ważnym warunku, bez którego seniorzy nie otrzymają dodatku. Podczas składania wniosku emeryci muszą przyprowadzić świadków, którzy potwierdzą, że seniorzy pracowali w OSP, GOPR lub TOPR. Nie dotyczy to osób w przypadku, których Państwowa Straż Pożarna dysponuje danymi, potwierdzającymi bezpośredni udział osoby wnioskującej w działaniach ratowniczych.

500 plus dla seniora i nie tylko. Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze?

Kolejne świadczenie, o jakie mogą ubiegać się seniorzy, to dodatek przeznaczony dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, potocznie nazywany jako 500 plus dla seniora. Przysługuje on jednak nie tylko emerytom, lecz każdemu, kto ukończył 18. rok życia.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatkowe 500 złotych? O świadczenie mogą się ubiegać osoby na stałe mieszkające w Polsce, które mają oświadczenie wskazujące na niezdolność do samodzielnej egzystencji. Nie można odbywać kary pozbawienia wolności (wyjątkiem jest dozór elektroniczny) oraz aresztu. Poza tym dodatkowe 500 złotych otrzymają jedynie osoby nieuprawnione do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub, gdy ich łączna wysokość nie przekracza 1396,13 zł brutto. Co ważne, wniosek nie musi być złożony osobiście. Mogą dostarczyć go osoby upoważnione lub bliscy i zrobią to zarówno w urzędzie, jak i elektronicznie.

Więcej o: