To świadczenie w 2023 roku wzrośnie nawet o kilkaset złotych. Kto może liczyć na przypływ gotówki?

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 r. wynosi 2119 zł miesięcznie. W 2023 roku ta kwota ma wzrosnąć. Okazuje się jednak, że waloryzacja świadczenia nastąpi tylko raz. Ile dokładnie wyniesie?

Świadczenie pielęgnacyjne może być przyznane jedynie określonej grupie osób. Otrzymuje je głównie rodzic lub opiekun dziecka z niepełnosprawnością, który zrezygnuje z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki. W tym roku świadczenie wynosiło 2119 zł miesięcznie. W 2023 r. ta kwota ma wzrosnąć o kilkaset złotych.  

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Osoby niepełnosprawne protestowały w Warszawie

Świadczenie pielęgnacyjne — kto może się o nie ubiegać?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej należy się: 

  • matce albo ojcu, 
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, 
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej, lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Ile wyniesie kwota po podwyżce? 

Jak przypomina radio TOK FM, od 1 stycznia 2023 r. najniższe wynagrodzenie wzrośnie do 3490 zł brutto. Oznacza to, że wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 15,94 proc.  

— Aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł. Przy zastosowaniu wyliczonego wyżej wskaźnika  (15,94 proc.)  można łatwo obliczyć, że od 1 stycznia 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 2456,76 zł, co po zaokrągleniu w górę da 2457 zł. I to właśnie taka kwota będzie obowiązywała przez cały przyszły rok, bez kolejnego wyrównania od lipca — czytamy na stronie serwisu radia.  

Jak dowiedział się Dziennik Gazeta Prawna, drugiej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego nie będzie, mimo zapowiadanej drugiej podwyżki pensji minimalnej, która od 1 lipca będzie wynosiła 3600 zł brutto. 

Więcej o: