ZUS wypłaci dodatkowe 500 zł dla seniorki, która spełni te warunki. Kto otrzyma pieniądze?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji potocznie jest zwane jako 500 plus dla seniora. Dodatkową gotówkę co miesiąc dostaną jedynie niektórzy wnioskodawcy. Które seniorki mogą liczyć na jej otrzymanie i jakie warunki należy spełnić?

500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wbrew potocznej nazwie nie przypada jedynie emerytom. Może ubiegać się o nie każdy, kogo stan zdrowia wiąże się z otrzymaniem orzeczenia - nie musi być to osoba starsza, lecz wszyscy, którzy ukończyli 18 lat. Co należy zrobić i jakie orzeczenia są brane pod uwagę? 

Zobacz wideo [MATERIAŁ PROMOCYJNY] Kto i dlaczego dyktuje nam, jak mamy wyglądać? Premiera podcastu "Ciałość"

Więcej podobnych tematów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jakie orzeczenie trzeba przedstawić, by otrzymać 500 plus dla seniora? Te osoby mogą się o nie ubiegać

Aby seniorka mogła ubiegać się o dodatkowe pieniądze od ZUS-u, musi przedstawić formularz z dołączonym orzeczeniem, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł je rozpatrzyć. Jeśli emerytka posiada poniższe orzeczenie, jest szansa, że co miesiąc otrzyma dodatkowe pieniądze. Należy przedłożyć orzeczenie mówiące o:

  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • pełnej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • całkowitej niezdolności do służby i o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przez komisję lekarską przed 1 września 1997 r. (jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo).

Komu przysługuje świadczenie 500 plus dla seniora? Trzeba spełnić te warunki

Posiadanie odpowiedniego orzeczenia to jednak nie jest jedyny warunek, jaki należy spełnić, by otrzymać dodatkową gotówkę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O świadczenie to mogą się ubiegać osoby, które nie są uprawnione do emerytury czy renty lub są do nich uprawnione, lecz ich łączna wysokość nie przekracza 1396,13 zł brutto. Jeśli ta kwota jest większa, ale maksymalnie do 1896,13 zł brutto, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa, prawa pobytu lub prawa stałego pobytu w Polsce. Trzeba też oczywiście mieszkać w Polsce. Dotyczy to też obywateli jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Więcej o: