Ile można dorobić do emerytury 2022? To oficjalne! Kwota zmieni się w grudniu

Ile można dorobić do emerytury 2022? Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego i dorabiają do emerytury, powinni raz na kwartał sprawdzać, ile wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Okazuje się, że przekroczenie limitów wpływa na zmniejszenie kwoty świadczenia lub jego zawieszenie.

Jeśli nie osiągnęłaś wieku emerytalnego i dorabiasz do emerytury, co jakiś czas sprawdzaj, jak wpłynie to na kwotę świadczenia. Limity zmieniają się raz na kwartał, a kolejna modyfikacja nastąpi już 1 grudnia 2022 r. Okazuje się, że tym razem kwoty będą wyższe niż w poprzednim kwartale. Emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) mogą dorabiać do świadczenia bez limitów. Wyjątek stanowią seniorzy, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Ile można dorobić do emerytury 2022? Zmiany wejdą w życie od grudnia

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych reguluje wysokość przysługującej emerytury lub renty. Zgodnie z jej zapisami, świadczenie może zostać zmniejszone lub prawo do jego pobierania zawieszone, jeśli świadczeniobiorca osiągnie przychód powyżej określonego progu. Kwota do zmniejszenia świadczenia wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, a do zawieszenia zasiłku - 130%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za kwartał jest na bieżąco ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W trzecim kwartale 2022 r. wyniosło 6480,67 zł brutto.

To sprawia, że wraz z początkiem nowego miesiąca zarobki w grudniu 2022 r., a także w styczniu i lutym 2023 r. nie wpłyną na zmniejszenie emerytury, o ile kwota nie przekroczy do 4536,50 zł brutto miesięcznie. Zmiana jest pozytywna, ponieważ owa suma, w porównaniu do poprzedniego kwartału, jest wyższa o ponad 220 zł.

Ile może dorobić emeryt, żeby nie stracić emerytury? Limity zmieniają się raz na kwartał

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za kwartał jest ogłaszane na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie obwieszczeń można zauważyć, jak zmieniają się limity, które wpływają za zmniejszenie lub zawieszenie emerytury. Odpowiednie zestawienie za rok 2022 przedstawił portal Prawo.pl:

  • 01.12.2021 r. - 28.02.2022 r. - 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniosło 3960,20 zł brutto, a 130% - 7354,50 zł brutto.
  • 01.03.2022 r. - 31.05.2022 r. - 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniosło 4196,60 zł brutto, a 130% - 7793,70 zł brutto.
  • 01.06.2022 r. - 31.08.2022 r. - 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniosło 4364,70 zł brutto, a 130% - 8105,80 zł brutto.
  • 01.09.2022 r. - 30.11.2022 r. - 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniosło 4309,40 zł brutto, a 130% - 8003,20 zł brutto.
  • 01.12.2022 r. - 28.02.2023 r. - 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniosło 4536,50 zł brutto, a 130% - 8424,90 zł brutto.
Więcej o: