Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Jak ją otrzymać? Sam wniosek nie wystarczy

Osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę tylko, jeśli spełnią określone warunki. Zanim złożysz o świadczenie, lepiej się z nimi zapoznaj, by twój wniosek nie został odrzucony.

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych pomiędzy 1948 a 1969 rokiem wypłacana jest przez ZUS, jednak nie przysługuje każdemu. Mogą na nią liczyć seniorzy, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Warto wiedzieć, że nie jest to jedyne kryterium.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Girzyński: Myślę, że wyborcy czekają na emeryturę Tuska i Kaczyńskiego

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby móc pobierać wcześniejsze świadczenia, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, prawo do wypłaty wcześniejszej emerytury mają osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a na dzień 31 grudnia 2008 roku:

  • osiągnęły wymagany wiek emerytalny, który jest różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy,
  • posiadają odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych, czyli 20 lat w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn,
  • osiągnęły wymagany staż pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach,
  • nie są członkiem OFE lub zrzec się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Zasady przyznania tego świadczenia reguluje rozporządzenie z 7 lutego 1983 roku.

Co należy zrobić, aby dostać wcześniejszą emeryturę? Nie wystarczy sam wniosek

Podstawą do przyznania wcześniejszego świadczenia za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jest odpowiedni wpis na świadectwie pracy, który musi udowadniać, że obejmowane stanowisko uprawnia do wcześniejszego świadczenia. Dotyczy to osób, które:

  • wykonują rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983, 
  • zajmują stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
  • udowodnią okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełny wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku

Jeśli chodzi o pracowników firm prywatnych — ich stanowisko na świadectwie pracy powinno być zgodne z rodzajem prac lub stanowiskiem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.

Oznacza to, że do uzyskania wcześniejszych świadczeń, należy przedstawić wniosek oraz:

  • dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  • okresy wykazane w formularzu, czyli np. w świadectwie pracy lub zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym,
  • wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.
Więcej o: