Dodatek do emerytury po 65. roku życia może wynieść od 200 do nawet 1300 zł! Nie przysługuje każdemu

Część seniorów ma możliwość ubiegania się o dodatek do emerytury po 65. roku życia, a w przypadku kobiet próg wiekowy jest o 5 lat niższy. Oczywiście wcześniej trzeba spełnić jednak kilka warunków. Jakich?

Otrzymanie dodatku do emerytury możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Kto ma szansę na otrzymanie dodatkowego zastrzyku gotówki? Podpowiadamy. 

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Emeryci w Polsce żyją z ołówkiem w ręku. Ja się tego bałam, jak szłam na emeryturę"

200 zł do emerytury. Kto może się ubiegać? 

O dodatek w wysokości 200 zł mogą się starać osoby, które pracowały w Ochotniczej Staży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Kolejnym warunkiem jest regularny wyjazd do akcji ratowniczych (co najmniej raz w roku), osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego oraz odpowiedniego stażu pracy (25 lat mężczyźni, 20 lat kobiety). Wniosek należy złożyć do komendanta miejskiej lub powiatowej Straży Pożarnej. 

Dodatek pielęgnacyjny 2022. W jakich przypadkach wypłaci go ZUS? 

O dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 256,44 zł na wniosek, mogą ubiegać się seniorzy z przyznanym prawem do emerytury lub renty, którzy są całkowicie niezdolni do pracy lub samodzielnej egzystencji, co potwierdzone zostanie odpowiednim orzeczeniem. Z automatu ZUS wypłaci zaś pieniądze osobom po ukończeniu 75. roku życia. 

Program Mama4+ nie tylko dla mam. Dodatek uzupełniający emeryturę

Dodatek w ramach programu Mama4+ stanowi uzupełnienie kwoty wypłacanego świadczenia do aktualnie obowiązującej minimalnej emerytury. Może wynieść zatem do 1338,44 zł brutto. Środki wypłacone zostaną matkom, które ukończyły 60 lat i urodziły lub wychowały co najmniej 4 dzieci, a także ojcom, którzy ukończyli 65 lat i wychowali o najmniej 4 dzieci, ponieważ matka zmarła, porzuciła je lub nie podjęła się wychowania.

Więcej o: