1500 zł. Tyle może wynieść mandat za nieodśnieżony chodnik. Niektórzy nie muszą się nim jednak martwić

Kiedy trzeba odśnieżać chodnik? Kwestia od lat budzi wiele kontrowersji i bywa kością niezgody między mieszkańcami a gminą. Jeśli nie mamy pewności, na kim spoczywa obowiązek, warto zajrzeć do przepisów, które to regulują. Okazuje się, że sprawa nie zawsze jest prosta.

Kwestia odśnieżania chodnika zimą może wywoływać wiele nieporozumień, a nawet sporów. Kiedy nie wiadomo, kto powinien podjąć się tego trudnego i czasochłonnego zadania, warto spojrzeć do przepisów, które jasno to określają. Okazuje się, że nie da się uniknąć obowiązku, a pozostawienie chodników w śniegu nie tylko stwarza niebezpieczeństwo, ale może się też wiązać z nieprzyjemnymi dla portfela konsekwencjami.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Odśnieżanie to obowiązek. Dlaczego jest takie ważne?

Kiedy trzeba odśnieżać chodnik? Nie unikniesz tego, jeśli przylega bezpośrednio do twojej nieruchomości

Odśnieżanie chodnika przylegającego do posesji reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpowiednią informację można znaleźć w art. 5 ustawy:

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

Oznacza to, że jeśli chodnik przylega bezpośrednio do nieruchomości, za uprzątnięcie śniegu jest odpowiedzialny właściciel posesji. Sprawa ma duże znaczenie dlatego, że jeśli pieszy poślizgnie się na chodniku, który mamy w obowiązku odśnieżyć, będzie mógł domagać się od nas odszkodowania za ewentualne uszczerbki na zdrowiu.

Kiedy właściciel posesji nie musi odśnieżać chodnika? Istnieje kilka wyjątków

W tym samym artykule można też przeczytać, że "właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych". W takim przypadku obowiązek uprzątnięcia śniegu spoczywa na zarządcy drogi, który ma również obowiązek regularnego odśnieżania dróg publicznych, którymi zarządza.

Co istotne, właściciel nieruchomości nie musi też odśnieżać, jeśli między chodnikiem a granicą działki występuje pas zieleni. Oczyszczenie takiego miejsca leży w obowiązku gminy lub spółdzielni mieszkaniowej.

Co grozi za nieodśnieżenie chodnika? Sytuację reguluje Kodeks wykroczeń

Informację o tym, co grozi za nieodśnieżenie chodnika, można znaleźć w Kodeksie wykroczeń — Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Zgodnie z zapisami w art. 117:

Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. 

Taką samą karę można otrzymać za nieusuwanie sopli z elementów elewacji budynku.

Więcej o: