Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Bez tego dokumentu nie dostaniesz nawet złotówki od ZUS

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych między 1948 a 1969 zostanie wypłacona przez ZUS, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki. Jakie dokumenty należy złożyć, aby móc się o nią ubiegać?

Wniosek o wcześniejszą emeryturę mogą składać osoby, które urodziły się w latach 1949-1968 i pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze. Nie każde zgłoszenie zostanie jednak pozytywnie rozpatrzone. Należy dodatkowo spełnić jeszcze szereg niezbędnych wymagań. 

Zobacz wideo [MATERIAŁ PROMOCYJNY] O zdrowiu w kontekście ciałopozytywności, czyli dlaczego nie ma to nic wspólnego z promocją otyłości? 2. odcinek podcastu „Ciałość"

Więcej podobnych tematów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kto otrzyma wcześniejszą emeryturę? Te warunki muszą być spełnione, by móc się o nią ubiegać

Żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał wcześniejszą emeryturę osobom urodzonym w latach 1949-1968, muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim osoby te musiały pracować w szczególnych warunkach lub wykonywać pracę o szczególnym charakterze i na dzień 31 grudnia 2008 r. spełniać poniższe kryteria:

  • osiągnąć wiek emerytalny, który różni się w zależności od płci oraz rodzaju pracy;
  • kobieta musi mieć 20 lat, a mężczyzna lub 25 lat stażu, czyli okresów składkowych oraz nieskładkowych. Niezbędne jest to, by potwierdzić ten fakt odpowiednimi dokumentami;
  • mają osiągnięty wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (różni się w zależności od rodzaju pracy), co mogą potwierdzić odpowiednimi dokumentami;
  • nie są członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Jeśli są, muszą złożyć stosowny wniosek o przekazanie środków z rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

Poza złożeniem wniosku do ZUS będzie trzeba również dostarczyć odpowiednie dokumenty. Muszą one potwierdzić okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, okresy wykazane w formularzu, czyli (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym) i wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.

Emerytura zostanie przyznana tylko z tym dokumentem. Jeśli go zabraknie, nie otrzymasz pieniędzy

Ponadto, aby otrzymać emeryturę, trzeba przekazać do ZUS-u świadectwo pracy z wpisem potwierdzającym, że wykonywany zawód kwalifikuje się jako praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze tzn.:

  • zajmują stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały;
  • wykonują rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.;
  • stosownie potwierdzą okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku;
  • miały na świadectwie pracy stanowisko zgodne z rodzajem prac lub stanowiskiem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. (jedynie w przypadku pracowników firm prywatnych).

Agnieszce Woźniak-Starak "w takiej czapie musi być cieplutko"

Więcej o: