Jak zyskać 200 zł co miesiąc? W przypadku tych seniorów wystarczy wniosek, ale nie w ZUS

Warto co jakiś czas sprawdzać, jakie należy spełnić warunki, by do świadczenia emerytalnego przysługiwały dodatki. Okazuje się, że niektórzy seniorzy mogą liczyć nawet na 200 zł, jednak pieniędzy nie wypłaca ZUS. Gdzie i jak złożyć odpowiedni wniosek?

Inflacja wciąż się zmienia i nie wiadomo, czy niedługo produkty w sklepach znowu nie będą droższe. W trudnym czasie, gdy niektórzy emeryci są zmuszeni do dokonania wyboru, czy kupić leki, czy jedzenie, warto sprawdzać, czy nie przysługuje dodatek do emerytury, który byłby wsparciem domowego budżetu. Okazuje się, że niektórzy seniorzy mogą się ubiegać o dodatkowe 200 zł, o ile spełnią pewne warunki. Sprawdź, gdzie należy złożyć odpowiednie dokumenty.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo [MATERIAŁ PROMOCYJNY] O zdrowiu w kontekście ciałopozytywności, czyli dlaczego nie ma to nic wspólnego z promocją otyłości? 2. odcinek podcastu „Ciałość"

Dodatek do emerytury. 200 zł nie przysługuje wszystkim seniorom

Dodatkowe 200 zł do emerytury przysługuje po spełnieniu odpowiednich warunków. O świadczenie mogą wnioskować emeryci, którzy służyli w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Dodatek uregulowany jest Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych. Informacje opublikowane na stronie Gov.pl wskazują, że należy też spełnić trzy warunki:

  1. Osoba musi osiągnąć wiek emerytalny (na ten moment to 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet).
  2. Emeryt bądź emerytka musi dokumentować bezpośredni udział w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w roku — dla mężczyzn przez okres 25 lat, a dla kobiet przez okres 20 lat.
  3. Należy złożyć kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do komendanta (powiatowego lub miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 

Kto wypłaca dodatkowe 200 zł do emerytury? Nie zajmuje się tym ZUS

Pieniądze nie są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozpatrzeniem dokumentów zajmuje się jednak Komenda Powiatowa lub Miejska Państwowej Straży Pożarnej i to ona wydaje decyzje o przyznaniu, lub o odmowie przyznania dodatku. Warto pamiętać, że od decyzji przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym przez kodeks postępowania administracyjnego.

Agnieszce Woźniak-Starak "w takiej czapie musi być cieplutko"

Więcej o: