Wniosek o emeryturę nie wystarczy. Od 2022 roku ZUS wymaga również tego oświadczenia

Każda osoba, która osiągnie powszechny wiek emerytalny i opłacała składki przynajmniej za 1 dzień pracy, może złożyć wniosek o emeryturę. Od 2022 roku jednak sam wniosek nie wystarczy. Konieczne jest również złożenie tego oświadczenia.

Każdy urodzony po 31 grudnia 1948 r., kto osiągnął powszechny wiek emerytalny, może złożyć wniosek o emeryturę. Warunkiem jej przyznania jest skończenie wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) i opłacanie składek choć przez 1 dzień pracy. Jednak sam wniosek o emeryturę nie wystarczy. Od 1 stycznia 2022 roku wymagane jest też złożenie pewnego oświadczenia.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wniosek o emeryturę nie wystarczy. Od 2022 roku konieczne jest również złożenie tego oświadczenia

Zgodnie z przepisami, od 1 stycznia 2022 roku do każdego wniosku o emeryturę, rentę, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka, a także nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i rodzicielskie świadczenie uzupełniające, należy złożyć dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Każdy wnioskujący powinien w nim oświadczyć, czy pobiera bądź składał wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Wzór dokumentu można znaleźć na stronie ZUS. Jeśli wniosek o emeryturę został złożony bez oświadczenia, samo pismo można dostarczyć bezpośrednio do ZUS, wysłać pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Świadczenie pielęgnacyjne 2023. O ile wzrośnie?

W 2023 roku wzrośnie wynagrodzenie minimalne, a więc także i świadczenie pielęgnacyjne, które podlega waloryzacji na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie to zwiększa się o wskaźnik waloryzacji, czyli:

Procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę (...), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie i będzie wynosić 2458 zł netto miesięcznie (w 2022 roku wynosiła 2119 zł netto miesięcznie).

Więcej o: