Ile można dorobić na emeryturze? Od grudnia obowiązują nowe limity. Ci seniorzy mogą stracić świadczenie

Ile można dorobić na emeryturze? Coraz więcej seniorów zadaje sobie to pytanie, ponieważ sytuacja finansowa zmusza ich do podjęcia pracy. Ci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, powinni raz na kwartał sprawdzać obowiązujące limity. Przekroczenie może wpłynąć na pomniejszenie świadczenia.

Seniorzy, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę, ale nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, powinni przynajmniej co kwartał sprawdzać limity, które mogą wpłynąć na kwotę pobieranego świadczenia. Ile wynoszą obecnie?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Ile można dorobić na emeryturze? Zmiany weszły w życie w grudniu

Wysokość przysługującej emerytury lub renty jest regulowana Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W artykule 104 można znaleźć informacje, że pobierane świadczenie zostanie zmniejszone lub prawo do jego pobierania zawieszone, jeżeli emeryt osiągnie przychód powyżej określonego progu.

Kwota, po której osiągnięciu nastąpi zmniejszenie, to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Zawieszenie nastąpi po osiągnięciu 130%. Informacje o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu są ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego — w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosło 6480,67 zł brutto.

Praca na emeryturze. Jaki limit obowiązuje w grudniu, styczniu i lutym?

Ile wynosi zatem w praktyce limit dla dorabiających seniorów

  • 4536,50 zł brutto miesięcznie — po przekroczeniu kwoty nastąpi zmniejszenie emerytury;
  • 8424,90 zł brutto miesięcznie — po przekroczeniu kwoty nastąpi zawieszenie emerytury.

Warto przy tym zaznaczyć, że nie obowiązują one dorabiających emerytów, którzy już osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Ta grupa może dorabiać do świadczenia bez ograniczeń. 

Więcej o: