Emerytki mogą liczyć nawet na 1300 zł dożywotnio i co miesiąc. To pewne! Wystarczy spełnić warunki

Niektóre seniorki mogą liczyć nawet na 1300 zł do emerytury. Świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji i może być wypłacane co miesiąc, i dożywotnio. Wynika z tego, że kwota już za jakiś czas może być wyższa. Jedyne co należy zrobić, to spełnić odpowiednie warunki i złożyć wniosek.

Wiele rodzin w Polsce korzysta z programu "500+", który wspiera dzieci. Okazuje się, że również i matki, które wychowały co najmniej czworo dzieci mogą otrzymać dodatek do emerytury wynoszący nawet 1300 zł. Kwota jest wysoka, dlatego warto zwrócić na nią uwagę. Chodzi o świadczenie "Mama 4+", z którego można korzystać od 2019 r. Okazuje się, że w niektórych przypadkach wsparcie mogą otrzymać również i ojcowie. Sprawdź, gdzie złożyć wniosek i jakie warunki należy spełnić.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo [MATERIAŁ PROMOCYJNY] Jak pielęgnować fryzurę afro lub loki?

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci. Na co mogą liczyć seniorki?

Pieniądze z programu "Mama 4+" to na ten moment maksymalnie 1338 zł miesięcznie. To oznacza, że jeśli matce, która wychowała co najmniej czworo dzieci przysługuje emerytura zerowa, zostanie ona uzupełniona o tyle, ile w danym roku wynosi najniższa emerytura. Dla przykładu, świadczenie, które wynosi 338 zł brutto zostanie uzupełnione o 1000 zł brutto. Kwota podlega waloryzacji, dlatego już od marca obowiązywać będą nowe stawki.

Odpowiednie druki wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające można znaleźć w salach obsługi klientów we wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także na stronie internetowej, gdzie zostało również podane, jakie dane, zarówno wnioskodawcy, jak i dzieci, należy uzupełnić.

Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z programu "Mama 4+"?

Program "Mama 4+" nie jet przeznaczony dla wszystkich. Aby z niego skorzystać, należy spełnić ściśle określone warunki:

  • urodzić i wychować lub tylko wychować co najmniej czworo dzieci;
  • nie mieć przyznanej emerytury lub przyznane świadczenie, które jest niższe niż obecnie obowiązująca najniższa emerytura (wtedy zostanie wyrównane do kwoty najniższej emerytury);
  • mieszkać na stałe w Polsce przez co najmniej 10 lat (mieć w kraju tzw. ośrodek interesów życiowych);
  • mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  • mieć prawo pobytu w Polsce lub prawo pobytu stałego w Polsce, lub, w przypadku cudzoziemców, zalegalizowany pobyt;

Świadczenie jest przeznaczone dla matek, które ukończyły 60 lat i urodziły oraz wychowały co najmniej czworo dzieci, a także dla ojców, którzy ukończyli 65 lat i wychowywali co najmniej czworo dzieci samodzielnie, ponieważ matka je porzuciła, zmarła lub nie podjęła się ich wychowania. Ma to na celu wsparcie rodzica, który ze względu na potrzebę osobistego wychowywania dzieci nie miał szansy na podjęcie pracy zarobkowej lub musiał z niej zrezygnować.

Więcej o: