Mieszkasz w bloku? Tych zasad lepiej przestrzegaj. Inaczej możesz zapłacić nawet 2500 zł mandatu

Mieszkańców bloków obejmuje szereg zakazów dotyczących współżycia społecznego. Dotyczą one przestrzeni wspólnych jak klatki schodowe, podwórko czy place zabaw przed budynkami, ale również mieszkań. Sprawdzamy, czego nie wolno robić, mieszkając w bloku.

Jeśli mieszkasz w bloku i sądzisz, że wszystko ci wolno, jesteś w błędzie. Mieszkańcy bloków powinni stosować się do szeregu zasad i zakazów obowiązujących na terenie wspólnoty. Za złamanie niektórych zakazów grożą wysokie kary.

Zobacz wideo [MATERIAŁ PROMOCYJNY] Jak pielęgnować fryzurę afro lub loki?

Czego nie wolno robić w bloku? Spis najważniejszych zasad

Mieszkańcy bloków muszą dostosować się do kilku najważniejszych zasad obowiązujących na terenie wspólnoty tj.:

  • Do zsypów na śmieci nie wolno rzucać dużych odpadów, które mogłyby zapchać zsyp.
  • Za szkody wyrządzone przez dzieci jak na przykład brudzenie ścian, niszczenie części obiektów wspólnych czy hałasowanie odpowiedzialni są rodzice.
  • Poza karmnikami nie wolno dokarmiać ptaków ani kotów.
  • Zabrania się trzepania dywanów na balkonach.
  • Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
  • Zabrania się wyrzucania przez okno niedopałków papierosów czy resztek jedzenia.
  • Psów nie należy wprowadzać na place zabaw dla dzieci.
  • Nie wolno ingerować w wygląd budynku – przemalowywać balkonów, przebudowywać wnęk balkonowych i stolarki okiennej od strony zewnętrznej.

 Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Surowe kary za złamanie zasad. Mandat do 2500 zł

Za trzepanie dywanu w oknie lub na balkonie grozi kara nawet do 500 zł mandatu. Mówi o tym Kodeks Wykroczeń:

Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Według Kodeksu Wykroczeń wysoki mandat grozi też za zakłócanie ciszy nocnej:

Art. 51 § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny (...) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Mandat za takie przewinienie może wynosić do 2500 zł.

Więcej o: