Podwójne 500 plus dla seniora? Do Sejmu trafił projekt ustawy. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

500 plus dla seniora to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Choć potoczna nazwa może być myląca, o dodatek ten może się ubiegać każda osoba, która ma wystawione odpowiednie orzeczenie. Obecnie w Sejmie rozpatrywana jest petycja, dzięki której niektórzy seniorzy mogą otrzymać nawet podwójne świadczenie.

O świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji może ubiegać się każdy, kto ma ukończone 18 lat i odpowiednie orzeczenie. Jednak z tej pomocy najczęściej korzystają seniorzy. Możliwe, że będą oni mogli również liczyć na dodatkowe pieniądze, ponieważ komisja ds. Petycji rozpatruje właśnie petycję, która trafiła do Sejmu i dotyczy nowego projektu ustawy 500 plus.

Kto może ubiegać się o 500 plus dla seniora? Trzeba spełnić te warunki

500 plus dla seniora przyznawane jest od miesiąca, w którym spełnione zostaną wymagane warunki. Warto również pamiętać o tym, że świadczenie to nie jest waloryzowane. Do uzyskania tego dodatku uprawiona jest osoba, która nie pobiera emerytury, renty oraz innych świadczeń lub pobiera je, lecz ich łączna kwota nie przekracza 1896,13 zł brutto. Jeśli senior nie mieści się w tej kwocie, zostanie zastosowana zasada "złotówka za złotówkę". Trzeba mieć też ukończone 18 lat i orzeczenie o:

  • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską;
  • całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Będą dodatkowe pieniądze dla seniorów? Projekt nowego 500 plus

Trwają prace nad wprowadzeniem nowego projektu dodatku 500 plus, który tym razem będzie skierowany do małżeństw z 40-letnim stażem. Takie pary otrzymają co miesiąc dodatkowe pieniądze, które mogą być wypłacane nawet podwójne, jeśli jeden ze współmałżonków pobiera również 500 plus dla seniora. Obecnie prace nad projektem nadal trwają, a petycja trafiła do Sejmu i jest rozpatrywana. Zdania na temat tego świadczenia są jednak podzielone i niektórzy w komisji uważają, że rozsądna byłaby jednorazowa wypłata, zamiast comiesięcznej, by nie obciążać budżetu państwa.

Więcej o: