Trwają kontrole w domach. Te osoby opłata RTV 2023 może słono kosztować. Kary będą wysokie

Nie wszyscy wiedzą użytkownicy odbiorników wiedzą, że powinni opłacić abonament TV i abonament radiowy 2023. Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, wkrótce może czekać wysoka kara. Wynosi ona bowiem trzydziestokrotność miesięcznych opłat. Ile za abonament RTV w 2023 roku trzeba zapłacić?

Osoby posiadające odbiornik TV lub radiowy są zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie, muszą nie tylko je zarejestrować, ale także regularnie uiszczać opłaty abonamentowe. Ile wynoszą one w 2023? 

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo [MATERIAŁ PROMOCYJNY] Jak pielęgnować fryzurę afro lub loki?

Abonament radiowo telewizyjny 2023. Ile wynosi abonament RTV za rok 2023? 

Opłatę za abonament RTV należy uiścić w placówce Poczty Polskiej. W 2023 roku kwota za posiadanie odbiornika wzrośnie: 

  • z 7,50 zł na 8,70 zł miesięcznie za użytkowanie radia, 
  • z 24,50 zł na 27,30 zł miesięcznie za użytkowanie telewizora lub telewizora i radia. 

Można jednak liczyć na zniżki, jeśli opłacimy abonament za okres dłuższy niż jeden miesiąc lub wniesiemy opłatę z wyprzedzeniem. 

Abonament za radio w samochodzie. Kto musi go opłacić? 

Niektórzy zastanawiają się, czy wnoszenie opłaty za posiadanie odbiornika w samochodzie również jest konieczne. Otóż jeśli opłacany jest abonament RTV w ramach gospodarstwa domowego, to nie. Wyjątkiem są natomiast osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i mają na nią zarejestrowane auto. Wówczas opłata RTV jest obowiązkowa. 

Masz nieopłacony abonament RTV na 2023? Poczta Polska może przeprowadzić kontrole, a to oznacza wysoką karę

Poczta Polska rozpoczęła kontrole, w ramach których będzie sprawdzać m.in. czy odbiornik radiowy i telewizyjny został zarejestrowany. Jeśli okaże się, że nie płaciliśmy abonamentu lub użytkowaliśmy niezarejestrowane urządzenia, to możemy otrzymać karę w wysokości 30-krotności miesięcznych opłat. Zatem w 2023 roku może on wynieść za radio 261 zł, a za telewizor 819 zł. Warto jednak pamiętać o tym, że nie mamy obowiązku wpuszczania kontrolera do środka. 

Abonament RTV 2023. Kto zwolniony z opłat? Nie wszystkich obowiązuje opłata RTV 2023 

Ponadto jest grupa osób, która nie musi ponosić opłat abonamentowych. Mowa tutaj o:

  • osobach po 75. roku życia, 
  • osobach zaliczonych do I grupy inwalidzkiej, 
  • weteranach, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osobach po 60. roku życia z prawem do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

Zwolnienie obowiązuje po przedstawieniu w Poczcie Polskiej dokumentu potwierdzającego uprawnienie wraz z oświadczeniem

Więcej o: