Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Bez tych dokumentów ZUS odrzuci wniosek

Osoby, które urodziły się między 1948 a 1969 rokiem, mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę. Warto jednak wiedzieć, że zostanie ona wypłacona przez ZUS tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostaną spełnione odpowiednie warunki. Zapoznaj się z nimi, by twój wniosek nie został odrzucony.

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych pomiędzy 1948 a 1969 rokiem wypłacana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak nie każdy może na nią liczyć. Otrzymają ją jedynie ci seniorzy, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jakie warunki jeszcze muszą spełnić?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo [MATERIAŁ PROMOCYJNY] Jak pielęgnować fryzurę afro lub loki?

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Jakie są warunki?

By seniorzy mogli pobierać wcześniejsze świadczenia, muszą spełnić kilka warunków. Przede wszystkim należy się ono osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze. Oprócz tego, na dzień 31 grudnia 2008 roku osiągnęły wymagany wiek emerytalny (różny w zależności od płci i rodzaju pracy), posiadają odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych (20 lat w przypadku kobiet, 25 lat w przypadku mężczyzn), osiągnęły wymagany staż pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach i nie są członkami OFE, lub zrezygnują ze środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa. 

Sam wniosek nie wystarczy, by uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury. O czym jeszcze należy pamiętać?

Podstawowym warunkiem do przyznania wcześniejszego świadczenia za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest wpis na świadectwie pracy, który potwierdzi, że obejmowane stanowisko kwalifikuje się do tegoż świadczenia. Oznacza to, że osoby zainteresowane wykonywały rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku lub zajmowały stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały. Oprócz tego zainteresowani muszą udowodnić okres, w którym praca w szczególnych warunkach była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku. 

Powyższe oznacza, że aby uzyskać wcześniejsze świadczenie, należy przedstawić nie tylko wniosek, ale również:

  • dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  • okresy wykazane w formularzu, czyli np. w świadectwie pracy lub zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym,
  • wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.
Więcej o: