Dodatkowe pieniądze dla seniorek. Od marca może to być ponad 1500 zł miesięcznie. Kto je otrzyma?

Okazuje się, że od marca 2023 roku niektóre emerytki mogą otrzymywać co miesiąc ponad 1500 złotych. Wszystko dlatego, że świadczenie uzupełniające Mama 4+ ulegnie waloryzacji. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze i jakie warunki należy spełnić, by je otrzymać?

Świadczenie Mama+, wbrew nazwie, przyznawane jest nie tylko kobietom, które ukończyły 60 lat oraz wychowały co najmniej 4 dzieci. Otrzymają je również mężczyźni mający co najmniej 65 lat, którzy wychowali przynajmniej 4 dzieci, ponieważ ich matka zmarła, porzuciła je lub nie wychowywała przez dłuższy czas. Jakie dokładnie warunki trzeba spełnić, by co miesiąc i dożywotnio odbierać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dodatkowe pieniądze?

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Więcej podobnych tematów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek do emerytury przyznawany mamom. Ile pieniędzy mogą otrzymać poszczególne seniorki?

Świadczenie uzupełniające Mama 4+ przyznawane jest przez ZUS. Nie pobierasz emerytury ani renty? W takim razie pieniądze te przysługują ci w wysokości najniższej emerytury, czyli aktualnie jest to 1338,44 zł brutto. Kwota ulegnie jednak zmianie w marcu 2023 roku, ponieważ świadczenie Mama 4+ podlega waloryzacji. Obecnie jest ona prognozowana na 13,8 proc., przy czym świadczenia mają wzrosnąć o minimum 250 zł brutto. W praktyce oznacza to, że już niedługo emeryci spełniający niezbędne warunki, mogą dostać aż 1588,44 zł brutto.

Pobierasz emeryturę lub rentę, lecz jest ona mniejsza niż najniższa emerytura? W takim razie rodzicielskie świadczenie uzupełniające dopełnieni tę kwotę do najniższej emerytury. Co to oznacza w praktyce? Aktualnie, jeśli otrzymujesz pieniądze w wysokości 388 złotych brutto, to dodatek z ZUS będzie wynosił 1000 złotych brutto.

Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z tego świadczenia? Zasady przyznawania pieniędzy z programu Mama 4+

Aby otrzymać pieniądze ze świadczenia uzupełniającego Mama 4+, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba urodzić i wychować lub tylko wychować swoje dzieci, dzieci współmałżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wyjątkiem jest jedynie rodzina zastępcza zawodowa. Wówczas pieniądze z tego świadczenia się nie należą. Co jeszcze trzeba zrobić?

Należy mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce. Jeśli jest się cudzoziemcem, trzeba mieć zalegalizowany pobyt w Polsce.

Więcej o: