500 plus dla seniora trafi na konta emerytów w 2023 roku. Nie każdy otrzyma zastrzyk gotówki

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Aby je otrzymać, należy spełnić kilka warunków. Kto co miesiąc będzie dostawał dodatkowe pieniądze? Okazuje się, że w 2023 może na nie liczyć więcej osób.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji potocznie jest nazywane jako 500 plus dla seniora, ponieważ to właśnie najstarsi obywatele się o nie ubiegają. Od marca 2023 roku progi jego przyznawania ulegną zmianie. Kto jeszcze otrzyma świadczenie? Załapią się na nie nowe osoby, jednak muszą spełnić niezbędne warunki.

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Więcej podobnych tematów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kto otrzyma 500 plus dla seniora? Po pieniądze mogą się zgłosić nie tylko emeryci

500 plus dla seniora to tylko potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego które w rzeczywistości przysługuje każdemu, kto ma ukończone 18 lat. Jakie jeszcze warunki należy spełnić, by otrzymać co miesiąc dodatkową gotówkę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

  • Trzeba mieć jedno z orzeczeń mówiące o tym, że: jest się osobą całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji, całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolną do służby i do samodzielnej egzystencji.
  • Należy mieszkać w Polsce i mieć polskie obywatelstwo. Można też mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, gdy jest się obywatelem państwa będącego członkiem UE albo EFTA. Na świadczenie mogą liczyć również osoby, które mają zalegalizowany pobyt w Polsce, a są obywatelami państwa spoza UE albo EFTA.
  • Świadczenie uzupełniające nie przysługuje natomiast osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Od 1 marca 2023 roku więcej osób otrzyma świadczenie. Kto może na nie liczyć?

Należy jednak spełnić jeszcze jeden warunek, by otrzymać 500 plus dla seniora. Dostaną go osoby, które nie są uprawnione do emerytury, renty lub innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, ani nie są uprawnione do pobierania świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.

Jeśli jednak dana osoba jest uprawniona do pobierania tych świadczeń, lecz ich łączna kwota nie przekracza 1896,13 zł, również otrzyma 500 plus dla seniora. Okazuje się jednak, że ten próg od 1 marca 2023 ma ulec zmianie ze względu na waloryzację. Dzięki temu więcej osób będzie mogło liczyć na dodatkowe pieniądze. Jak donosi portal GazetaSenior.pl próg ma wzrosnąć do 2157,80 zł brutto. 

Więcej o: