Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Przez ten szczegół ZUS może odrzucić wniosek

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem będzie wypłacana przez ZUS, jednak najpierw należy spełnić odpowiednie warunki i złożyć wniosek. Warto zapoznać się z zasadami, gdyż niespełnienie ich grozi odrzuceniem pisma.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość wypłacania wcześniejszej emerytury osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. i przed 1 stycznia 1969 r. Okazuje się jednak, że to niejedyny warunek. Do wypłaty świadczenia musi być spełniony szereg innych wymagań, takich jak wykonywanie pracy w szczególnych warunkach czy o szczególnym charakterze. Na co oprócz złożenia wniosku powinni przygotować się seniorzy?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Jakie należy spełnić warunki?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci wcześniejsze świadczenie emerytalne osobom, które na dzień 31 grudnia 2008 r. spełniały odpowiednie kryteria. Emerytura przysługuje seniorom, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz:

  • osiągnęli wiek emerytalny, który różni się zależnie od płci i rodzaju pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
  • osiągnęli staż 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn) okresów składkowych i nieskładkowych, które można potwierdzić odpowiednią dokumentacją;
  • osiągnęli wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, który różni się od rodzaju pracy i może zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami;
  • nie są członkami OFE lub wcześniej złożyli wniosek o przekazanie zgromadzonych środków z rachunku OFE na dochody budżetu państwa.

Nie tylko wniosek jest potrzebny. Przez ten szczegół ZUS może nie przyjąć wniosku 

Istotny jest również odpowiedni wpis na świadectwie pracy potwierdzający, że zakres obejmowanego stanowiska kwalifikuje się do otrzymania świadczenia. Warunek dotyczy osób, które:

  • wykonywały rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983,
  • zajmowały stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
  • mogą udowodnić okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku
Więcej o: