Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Szczegół wystarczy, by ZUS nie wypłacił pieniędzy

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem może zostać wypłacona przez ZUS po spełnieniu odpowiednich warunków. Warto się z nimi dokładnie zapoznać, ponieważ niedopełnienie formalności grozi odrzuceniem wniosku. Wystarczy jeden szczegół, by nie wypłacono pieniędzy.

Seniorzy, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i przed 1 stycznia 1969 r. mają możliwość ubiegania się o wcześniejszą emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odpowiedni wiek nie jest jednak jedynym warunkiem, dzięki któremu otrzymają świadczenie. Do wypłaty należy spełniać szereg innych wymagań, takich jak wykonywanie pracy w szczególnych warunkach czy o szczególnym charakterze. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Co należy zrobić?

ZUS wypłaci wcześniejszą emeryturę seniorom, którzy spełniali odpowiednie kryteria na dzień 31 grudnia 2008 r. Świadczenie przysługuje tym, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także:

  • osiągnęli odpowiedni wiek emerytalny — różny w zależności od płci i rodzaju wykonywanej pracy;
  • posiadają staż 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn) okresów składkowych i nieskładkowych, co można udowodnić odpowiednią dokumentacją;
  • osiągnęli wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze — różny w zależności od rodzaju wykonywanej pracy;
  • nie są członkami OFE lub złożyli wniosek o przekazanie środków ze swojego rachunku OFE na rzecz budżetu państwa.

Drzwi Nałóż na skrzypiące zawiasy. Banalny sposób rozwiąże irytujący problem

Zwróć uwagę na ten szczegół. Przez niego ZUS może odrzucić wniosek

Na tym nie koniec, gdyż dużą rolę odgrywa też posiadanie na świadectwie pracy odpowiedniego wpisu potwierdzającego, że zakres obejmowanego stanowiska kwalifikuje się do otrzymania świadczenia. Bez spełnienia tego warunku ZUS może odrzucić wniosek. Dotyczy to seniorów, którzy:

  • wykonywali rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983;
  • zajmowali stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały;
  • są w stanie udowodnić okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Najpopularniejsze mity dotyczące wypadania włosów Czy częste mycie włosów powoduje ich nadmierne wypadanie? Obalamy mity

Więcej o: