Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Wystarczy szczegół, by ZUS odrzucił wniosek

Osoby, które urodziły się między 1948 a 1969 rokiem, mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę tylko po spełnieniu określonych warunków. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ niedopełnienie formalności może skutkować odrzuceniem wniosku.

Wcześniejsza emerytura wypłacana jest seniorom, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 r. Warto jednak wiedzieć, że nie przysługuje każdemu. Mogą na nią liczyć osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nie jest to jednak koniec kryteriów. Na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Komu należy się wcześniejsze świadczenie?

Na wcześniejszą emeryturę mogą liczyć seniorzy, którzy spełnią kilka warunków. Reguluje je rozporządzenie z 7 lutego 1983 roku. Przede wszystkim prawo do pobierania tego typu świadczenia mają osoby, które osiągnęły wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2008 roku:

  • osiągnęły wymagany wiek emerytalny, który jest różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy,
  • posiadają odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn),
  • nie są członkiem OFE lub zrzekną się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Siedmiokrotnie przeżył starcie z piorunem. Rekordzistę wpisano do Księgi GuinnessaSiedmiokrotnie przeżył starcie z piorunem. Wpisano go do Księgi Rekordów

Brak tego zapisu może skutkować odrzuceniem wniosku. Sprawdź, czy go masz

Samo spełnienie wymagań może nie wystarczyć, by otrzymać wcześniejsze świadczenie. Oprócz tego musisz posiadać odpowiedni wpis na świadectwie pracy, który musi udowadniać, że obejmowane przez ciebie stanowisko do niego uprawnia. Bez spełnienia tego warunku Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odrzucić wniosek. Dotyczy do seniorów, którzy:

  • wykonywali rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983,
  • zajmowali stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
  • udowodnią okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełny wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

W przypadku, gdy pracodawca nie stosował resortowych wykazów pracy, wystarczy, aby wskazane na świadectwie stanowisku było zgodne z rodzajem prac lub stanowiskiem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku.

Dodatek do emerytury po urodzeniu dzieci i 'Mama 4 plus'. Dwa różne świadczenia, na których zyskają mamyTe seniorki mogą otrzymać 1500 zł do emerytury. Co miesiąc i dożywotnio

Więcej o: