Seniorzy często o nich zapominają. Te ulgi podatkowe 2023 pozwolą im sporo zaoszczędzić

Seniorzy, którzy w 2022 roku nie uzyskali innych dochodów poza emeryturą, nie muszą składać do urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT. Robi to za nich ZUS. Musisz jednak złożyć zeznanie podatkowe, jeśli chcesz skorzystać z ulg podatkowych. Dzięki nim możesz sporo zaoszczędzić.

Dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy zł, emerytury do 2500 zł brutto miesięcznie są zwolnione z podatku PIT. Osoby otrzymujące wyższe świadczenia również zyskują, choć nie unikną zapłacenia podatku. Emeryci, którzy nie uzyskiwali innych dochodów poza emeryturą, zapłacą podatek PIT za 2022 roku i nie chcą skorzystać z ulg podatkowych, nie muszą składać zeznania. Robi to za nich ZUS, który w ich imieniu wysyła PIT-40A. Również seniorom przysługują ulgi podatkowe. Wtedy jednak muszą oni wypełnić dodatkowo PIT-37 i pamiętać, by złożyć go w odpowiednim terminie, tj. do 2 maja 2022 roku. Z jakich ulg mogą skorzystać seniorzy?

Zobacz wideo Gwiazdy narzekają na za niskie emerytury i ratują się dalszą aktywnością zawodową

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ulga rehabilitacyjna. Można odliczyć m.in. leki czy pobyt w uzdrowisku

Osoby niepełnosprawne, pobierające rentę lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, które w 2022 roku opłaciły rehabilitację lub zakupiły sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wymagany jest dokument, który stwierdza poniesienie wydatków, jak paragon lub faktura. Na liście wydatków nielimitowanych podlegających odliczeniu znaleźć można m.in.:

  • adaptację i wyposażenie mieszkań do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych,
  • zakup, naprawę lub najem sprzętu rehabilitacyjnego,
  • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, uzdrowisku,
  • opiekę pielęgniarską.

Zakup leków, utrzymanie psa asystującego czy zakup pieluchomajtek to wydatki limitowane, które można odliczyć w określonej kwocie. Szczegółowy wykaz zasad dotyczących ulgi rehabilitacyjnej można znaleźć tutaj.

Ulga na Internet. Przysługuje również seniorom. Istotny jeden szczegół

Seniorzy, którzy płacą za Internet, mogą obniżyć podatek dzięki uldze na Internet. Jeśli w tym roku skorzystasz z niej po raz pierwszy, możesz ponownie uwzględnić ją w przyszłym roku. Odliczenia w ramach ulgi na Internet można bowiem dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Maksymalnie możesz odliczyć 760 zł, ale jeśli wydatek ponoszą małżonkowie, ulga naliczana jest podwójnie, każdy z nich ma bowiem prawo do maksymalnego limitu. Konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku i identyfikującego sprzedającego oraz kupującego. Jeśli płacisz rachunek łącznie za kilka usług, musisz pamiętać, że odliczeniu podlega wyłącznie kwota za internet.

Odliczenie darowizn. Ulga dotyczy m.in. darowizny na kościół 

Jeśli w 2022 roku przekazałaś lub przekazałeś darowiznę na kościół bądź związek religijny, możesz skorzystać z ulgi. Trzeba jednak pamiętać, że można odliczyć darowiznę w wysokości maksymalnie 6 proc. dochodu/przychodu. Limit ten jest wspólny dla wszystkich darowizn, tj.:

  • na kościół lub związek religijny,
  • na organizację pożytku publicznego,
  • honorowego krwiodawstwa,
  • kształcenia zawodowego,
  • przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Wykaz wszystkich ulg podatkowych, z których mogą skorzystać seniorzy, znaleźć można na stronie podatki.gov.pl

Więcej o: