Ci seniorzy otrzymają 200 zł do emerytury co miesiąc i do końca życia. Dodatku nie wypłaci jednak ZUS

W 2023 roku seniorzy mogą liczyć nie tylko na 13. i 14. emeryturę. Oprócz tego, niektórzy z nich mogą ubiegać się także o zwiększenie świadczenia o 200 złotych. Dodatkowe fundusze będą wypłacane co miesiąc i do końca życia. Jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W czasach galopującej inflacji każda dodatkowa złotówka z emerytury jest na wagę złota. Jak się okazuje, niektórzy mogą ubiegać o dodatkowe 200 zł wypłacane co miesiąc i do końca życia. Jakie trzeba spełnić warunki i gdzie złożyć wniosek, aby otrzymać dodatek?

Zobacz wideo "Emeryci w Polsce żyją z ołówkiem w ręku. Ja się tego bałam, jak szłam na emeryturę"

Dożywotnie 200 zł wypłacane co miesiąc. Komu się należy?

O dodatkową kwotę wypłacaną razem z emeryturą mogą ubiegać się tylko poszczególni seniorzy, a mianowicie ci, którzy pracowali w:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej, 
  • Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym
  • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. 

Nie są to jednak jedyne warunki uprawniające do świadczenia. Dodatek może zostać przyznany po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego mężczyznom, którzy brali czynny udział w akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat, a w przypadku kobiet 20 lat. 

Tego dodatku nie wypłaci ZUS. Wniosek można złożyć tylko w jednym miejscu

Jak donosi gov.pl, byli strażacy OSP będą mogli ubiegać się o dodatkową zapomogę u Komendanta Powiatowego lub Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. We wniosku muszą udokumentować co najmniej jedną akcję ratunkową na każdy rok wysługi. W ten sposób zachowają ciągłość "czynnego uczestnictwa" określony w przepisach.

Choć zwykle świadczenia wypłacane są przez ZUS, w tym przypadku dodatkowe 200 złotych jest przyznawane przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bonusowa kwota wypłacana jest dożywotnio 15. dnia każdego miesiąca. 

Więcej o: