W 2022 roku zarobiłaś mniej niż 85 tys. zł? Możesz skorzystać z tego przywileju. Pod jednym warunkiem

Nadszedł czas, w którym podatnicy składają rozliczenie PIT 2023. Jak co roku, w zeznaniu podatkowym możemy skorzystać z szeregu rozmaitych ulg. Nie wszyscy muszą jednak składać PIT w urzędzie skarbowym. Jest jednak jeden warunek.

Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, mogą skorzystać z ulgi dla młodych. Dzięki niej nie zapłacą podatku, pod warunkiem że ich dochody w 2022 roku nie przekroczyły określonej kwoty. Z jakich jeszcze ulg mogą skorzystać młodzi?

Zobacz wideo Kogo dotyczy PIT-36 i jak go wypełnić?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ulga dla młodych 2023. Te osoby nie zapłacą podatku, jest jednak jeden warunek

Część podatników, którzy w minionym roku podatkowym otrzymali dochody w wysokości do 85 528 zł rocznie, może skorzystać z ulgi dla młodych. Przysługuje ona osobom do 26. roku życia, które w 2022 roku uzyskały przychody:

 • z umowy o pracę (ale też spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub pracy nakładczej),
 • z umów zlecenia,
 • z praktyk absolwenckich czy stażu uczniowskiego,
 • z zasiłku macierzyńskiego.

Młodzi nie zapłacą podatku od przychodów do wysokości 85 528 zł. W przypadku wyższej kwoty rocznego dochodu zapłacą podatek od nadwyżki. Jeśli przychody nie przekroczyły wspomnianej kwoty, nie ma konieczności składania zeznania rocznego. Młodzi, którzy uzyskali przychód z umowy o dzieło czy własnej działalności gospodarczej muszą już złożyć zeznanie podatkowe, dodatkowo dochody te nie są objęte ulgą dla młodych. PIT trzeba też złożyć, jeśli osoba do 26. roku życia chce ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku lub, poza dochodami objętymi ulgą, uzyskała też inne przychody. O uldze dla młodych więcej informacji można znaleźć tutaj.

Ulga prorodzinna 2022. Komu przysługuje? Ile można zyskać?

Rodzicom, opiekunom prawnym czy rodzinom zastępczym przysługuje ulga na dziecko. Limit dochodu dla osób, które wychowują jedno dziecko, w 2022 roku wynosi:

 • 112 000 zł dla osób w związku małżeńskim (dochody są sumowane),
 • 112 000 zł dla osób samotnie wychowujących dziecko,
 • 56 000 dla osób niepozostających w związku małżeńskim.

Na dwójkę lub więcej dzieci ulga prorodzinna przysługuje bez względu na wysokość uzyskanych dochodów. Ile wynosi ulga na dziecko?

 • na pierwsze dziecko: 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko: 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko: 225,00 zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać osoby, które uzyskują wyłącznie dochody opodatkowane podatkiem liniowym z prowadzonej działalności gospodarczej lub opodatkowane ryczałtem bądź kartą podatkową. W przypadku ww. osób, które dodatkowo uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej, ulga przysługuje wyłącznie na kwotę uzyskaną z tychże. Więcej o uldze na dziecko przeczytasz tutaj.

Więcej o: