Nawet 1300 zł do emerytury. Tyle może wpływać na konta tych seniorek od 1 marca

Rewaloryzacja emerytur 2023 zacznie obowiązywać już od marca. Zmieni się zarówno wysokość emerytur oraz rent, jak i dodatkowych świadczeń. Ile po waloryzacji będzie wynosić rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. mama 4 plus, i komu przysługuje?

Mama 4 plus, nazywana czasem matczyną emeryturą, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o które można się ubiegać od 1 marca 2019 roku. Przysługuje zarówno matkom, jak i ojcom. Warunkiem jest osiągnięcie przez seniorów wieku emerytalnego i urodzenie co najmniej czwórki dzieci.

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci. Ile otrzymają seniorki w ramach programu "mama 4 plus"?

Matki, które ukończyły 60 lat i wychowały co najmniej 4 dzieci, rezygnując z zatrudnienia, mogą uzyskać świadczenie uzupełniające. "Mama 4 plus", podobnie jak emerytury i renty, również podlega waloryzacji. W 2022 roku rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosiło 1338,44 zł brutto. Rewaloryzacja emerytur 2023 wpłynie na wysokość świadczenia, które, podobnie jak najniższa emerytura, wzrośnie o 250 zł. Oznacza to, że seniorki, którym przysługuje "mama 4 plus", otrzymają maksymalnie 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto (na rękę).

Jeśli seniorka nie pobiera emerytury ani renty, wypłacane rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie równe najniższej emeryturze obowiązującej w danym roku. Jeśli pobiera emeryturę lub rentę niższą niż najniższa emerytura, dodatek do emerytury za urodzenie dzieci będzie wypłacany w kwocie będącej różnicą między wysokością tego świadczenia a emeryturą. Zatem jeśli wysokość wypłacanego świadczenia przez ZUS wynosi 145,48 zł netto, to w ramach programu można otrzymać wyrównanie do emerytury w kwocie 1300 zł netto.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Dla kogo program "mama 4 plus"?

By otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie w ZUS odpowiedniego wniosku zawierającego dane osoby składającej, numery PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej, osobistej i majątkowej. W oświadczeniu trzeba potwierdzić urodzenie bądź wychowanie co najmniej czwórki dzieci (o świadczenie mogą ubierać się również opiekunowie i rodziny adopcyjne, ale nie rodziny zastępcze), wskazać, czy pobierana jest emerytura lub renta, dochód z zatrudnienia czy inne okoliczności, które mogą wpływać na decyzję w sprawie przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

O przyznanie świadczenia "mama 4 plus" mogą ubiegać się również ojcowie samotnie wychowujący dzieci. Wymagane jest oświadczenie, w którym wskazana zostanie data zgonu matki lub data porzucenia dzieci bądź zaprzestania ich wychowywania.

Więcej o: