Tych właścicieli domów mogą czekać kontrole i wysokie kary. Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe. Okazuje się, że od 28 kwietnia za sprawą nowelizacji, niektórzy właściciele domów i mieszkań mogą spodziewać się kar za jego brak. Możliwe są również kontrole ogrzewania.

Nadchodzą zmiany, za sprawą nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego. Od 28 kwietnia 2023 roku właściciele i zarządcy budynków w kilku konkretnych przypadkach będą musieli sporządzić świadectwo energetyczne. Za jego brak przewidziane są surowe kary.

Zobacz wideo O ile może wzrosnąć rachunek za gaz, jeśli nie będzie interwencji rządu?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Kto musi mieć świadectwo energetyczne? Nowelizacja ustawy od 28 kwietnia 2023

Okazuje się, że nie wszyscy będą musieli posiadać certyfikat energetyczny. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z nich na własny użytek. Sprawa ma się jednak inaczej w sytuacji, w której dany lokal czy budynek ma zostać sprzedany lub wynajęty. Wówczas świadectwo energetyczne jest niezbędne, by przekazać je kupującemu czy najemcy. Od 28 kwietnia 2023 roku certyfikat energetyczny należy też dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Zwolnione są jednak z niego tylko domy do 70 mkw. zabudowy, jeśli są przeznaczone do własnych celów mieszkaniowych.

Uzyskane świadectwo energetyczne ważne jest przez 10 lat, a dokument wydany przed 28 kwietnia 2023 roku na taki okres ważności, na jaki został ustalony. Wyjątkiem są sytuacje, gdy w międzyczasie zostanie przeprowadzony remont wpływający na zużycie energii. Wówczas ponownie należy wyrobić certyfikat energetyczny. Jakie kary grożą za jego brak? Do tej pory było to 10 tys. zł, jednak po nowelizacji kwota będzie każdorazowo ustalana przez notariusza.

Okresowe kontrole ogrzewania i systemu klimatyzacji. Jak często można się ich spodziewać?

Na świadectwie energetycznym się jednak nie kończy, ponieważ właściciele nieruchomości zobowiązani są do okresowych kontroli ogrzewania i systemu klimatyzacji. Będą one polegały na sprawdzeniu:

  • stanu technicznego systemu ogrzewania,
  • efektywności energetycznej źródeł ciepła,
  • dostosowania mocy do potrzeb użytkowych.

Jak często przewidziane są kontrole ogrzewania? Co najmniej:

  • raz na 5 lat - w przypadku kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  • raz na 4 lata - w przypadku kotłów, które opalane są gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
  • raz na 2 lata - w przypadku kotłów, które opalane są paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
  • raz na 3 lata - dla źródeł ciepła niewymienionych w powyższych podpunktach, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW.

Warto jednak pamiętać o tym, że ponowne kontrole nie będą konieczne, gdy nie wprowadzi się zmian w systemie ogrzewania, wentylacji i ogrzewania lub zmian w charakterystyce energetycznej budynku.

Więcej o: