Nawet 7600 zł. Tyle może wynieść nowa emerytura po mężu. Lewica już zbiera podpisy

Emerytura po mężu to inaczej renta rodzinna, która jest niczym innym jak świadczeniem, na które może zdecydować się seniorka po śmierci współmałżonka. Niestety obecne przepisy sprawiają, że nie zawsze jest to opłacalne. Projekt Lewicy zakłada zmiany w tym zakresie.

Aktualnie w kwestii świadczeń, po śmierci współmałżonka wdowa ma dwa wyjścia: może pobierać rentę rodzinną po zmarłym mężu, która wynosi 85 proc. przysługującego mu świadczenia, bądź swoją emeryturę. Często zdarza się, że zarówno pierwsza, jak i druga opcja są niewystarczające. Lewica zaproponowała zmiany.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Nigdy nie liczyłam na opiekuńczość państwa". Beata Kozidrak włącza się w dyskusję o emeryturach gwiazd

Emerytura po mężu. Jakie warunki trzeba spełnić, by ją otrzymać?

Seniorka, która chce otrzymywać tzw. wdowią emeryturę, musi zrezygnować ze swojego świadczenia oraz spełnić jeden z poniższych warunków:

  • w chwili śmierci małżonka mieć skończone 50 lat lub być niezdolną do pracy,
  • wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeśli uczą się w szkole – 18 lat,
  • sprawować pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej,
  • ukończyć 50 lat lub stać się niezdolną do pracy już po śmierci męża, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci.

Choć nazwa bywa myląca, renta rodzinna przysługuje nie tylko żonie lub mężowi zmarłego, ale także pozostałym członkom rodziny m.in.:

  • Dzieci do ukończenia 16 lat, a jeśli się uczą, to do ukończenia 25 lat, lub bez względu na wiek, jeśli stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem wcześniej wspomnianego wieku.
  • Wnuki i rodzeństwo, które zostały przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności. 

Na jakim etapie jest "Renta Wdowia"? Lewica do końca marca chce zebrać 100 tys. podpisów

Projekt "Renta Wdowia" zakłada nowe rozwiązania w zakresie emerytury po mężu. Senior mógłby pobierać oba świadczenia w wysokości:

  • całej własnej emerytury i dodatku 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym mężu,
  • 50 proc. własnej emerytury i całego świadczenia przysługującego zmarłemu mężowi.

Jak czytamy jednak na stronie Lewicy:

W projekcie znajduje się górny limit otrzymywanego świadczenia i wynosi on trzykrotność średniej emerytury, czyli obecnie byłaby to kwota 7600 zł.

W maju 2022 roku projekt trafił do parlamentu, jednak od tego czasu trzymany jest w sejmowej zamrażarce. Zatem na początku 2023 roku Lewica złożyła wniosek o rejestrację komitetu obywatelskiego i rozpoczęła zbieranie 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Mają na to 3 miesiące, co oznacza, że ponownie trafi on do parlamentu na przełomie marca i kwietnia 2023. Planowo renta wdowia ma kosztować ok. 14 miliardów złotych, co stanowi ok. 4 proc. całego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej o: