W 2022 roku zarobiłaś nie więcej niż 85 tys. zł? Obowiązuje cię korzystne prawo. Jest jeden warunek

Zanim złożysz zeznanie podatkowe za 2022 roku, warto zaznajomić się z możliwymi ulgami oraz odliczeniami, których jest naprawdę sporo. To świetny sposób na obniżenie podatku. Niektóre z nich są naprawdę korzystne.

Od 15 lutego do 2 maja należy złożyć zeznanie podatkowe za 2022 rok. Takie zobowiązanie mają osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadzą własną działalność. Zanim złożysz PIT, warto zorientować się w obowiązujących ulgach, gdyż jest ich naprawdę sporo.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Kogo dotyczy PIT-36 i jak go wypełnić?

Niektórzy młodzi nie muszą płacić podatku. Kogo dotyczy ulga?

Ulga dla młodych dotyczy osób do 26 roku życia, które osiągnęły dochody z pracy, umów zlecenia zawartych z firmą, a także z odbywania praktyk absolwenckich, stażu uczniowskiego, a nawet zasiłków macierzyńskich. Jeśli nie przekroczyły one 85 527 zł w 2022 roku, młodzi są całkowicie zwolnieni z podatku. Nie muszą posiadać statusu studenta. Warto wiedzieć, że jeśli uzyskali przychody tylko i wyłącznie we wcześniej wskazany sposób nie muszą składać zeznania rocznego. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy:

  • uzyskali inne przychody, które podlegają opodatkowaniu,
  • ubiegają się o zwrot nadpłaconego podatku,
  • chcą skorzystać z "dodatkowego zwrotu" z tytułu ulgi na dzieci,
  • mają obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utracili prawo.

Należy pamiętać, że przy składaniu PIT-36 czy PIT-37, w celach informacyjnych należy w nich wykazać także przychody objęte ulgą. 

Ulga dla rodziców naliczana jest na każde dziecko. Ile wynosi?

Przy rozliczaniu podatków rodzice mogą skorzystać z ulgi na dziecko, niezależnie od ilości posiadanych pociech. W takim przypadku mogą odliczyć:

  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie za wychowywanie jednego dziecka, kiedy wspólny dochód małżonków nie przekracza 112 tys. zł, a dla tych, którzy nie są w związku małżeńskim nawet przez część roku podatkowego - 56 tys. zł,
  • 92,67 miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie za wychowywanie drugiego dziecka,
  • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko. 

Ulgi podatkowe 2023. Z jakich ulg można jeszcze skorzystać?

Oprócz wyżej wskazanych podatnik może skorzystać z szeregu innych ulg, takich jak:

  • rehabilitacyjna,
  • na internet,
  • termomodernizacyjną,
  • ulga na terminal,
  • ulga dla pracujących seniorów,
  • ulga dla rodzin 4+.

Warto zapoznać się z ich pełną listą TUTAJ.

Więcej o: