Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Nie dostarczysz tego dokumentu? ZUS nic ci nie wypłaci

Osobom urodzonym między 1949 a 1969 rokiem przysługuje wcześniejsza emerytura, muszą jednak spełnić określone warunki. Dlatego, zanim złożysz wniosek, sprawdź szczegóły i wymagane dokumenty, inaczej zostanie on odrzucony.

Urodzeni między 1948 a 1969 rokiem mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, muszą jednak spełnić ściśle określone warunki, w tym te określające charakter pracy jako zatrudnienie w szczególnych warunkach. Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury? Co trzeba zrobić, by otrzymać świadczenie

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Komu przysługuje?

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., przysługuje osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub były zatrudnione w szczególnym charakterze. To jednak niejedyny warunek. Wcześniejsza emerytura przysługuje osobie, która:

  • osiągnęła wiek emerytalny,
  • ma 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn) stażu pracy, a więc okresów składkowych i nieskładkowych,
  • ma wymagany określony staż pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze,
  • nie jest członkiem OFE.

Wiek i staż pracy określane są szczegółowo w zależności od charakteru pracy. Pełen wykaz zawodów znaleźć można na stronie ZUS. Szczegółowe zasady reguluje rozporządzenie z 7 lutego 1983 roku.

Wcześniejsza emerytura. Sam wniosek nie wystarczy, konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu

Podstawą do uznania, że przysługuje ci wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych po 1948 i przed 1969 rokiem, jest posiadanie odpowiedniego zapisu w świadectwie pracy. Gdy pracodawca stosuje się do resortowych wykazów stanowisk pracy w szczególnych warunkach, dokument ten musi wskazywać:

  • rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.,
  • stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
  • okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Jeśli zatrudnienie dotyczy firmy prywatnej, wystarczy, że zawód wskazany w świadectwie pracy znajduje się w wykazie rodzaju prac i stanowisk wymienionych w Rozporządzeniu o szczególnych warunkach pracy z 7 lutego 1983 roku.

Więcej o: