Ile można dorobić na emeryturze? Od 1 marca są nowe limity. Tym seniorom ZUS może zawiesić wypłatę

Ile można dorobić na emeryturze, by nie stracić świadczenia? Inflacja oraz wyższe ceny produktów, oraz usług sprawiają, że wielu seniorów szuka dodatkowego źródła dochodu. Niektórych obowiązują jednak limity przychodu. Ile wynoszą?

Po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, senior ma kilka opcji. Może przestać pracować i przejść na zasłużoną emeryturę, zostać w pracy lub zarówno przejść na emeryturę, jak i dorabiać do niej. Którzy seniorzy pobierający świadczenia muszą uważać na limity przychodu oraz ile wynoszą?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Ja bardzo chciałam zarabiać pieniądze. Za pierwszą współpracę zostałam zjedzona przez internautki"

Ile można dorobić do emerytury? Ci seniorzy nie muszą obawiać się limitów

Kto może dorabiać do emerytury bez ograniczeń?

  • Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny,
  • Osoby, które pobierają rentę dla inwalidów wojennych, wojskowych lub renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Z kolei seniorzy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, a otrzymują z ZUS świadczenie np. z tytułu emerytur pomostowych czy też renciści (z wyjątkiem wymienionych wyżej), muszą uważać na to, aby nie przekroczyć ustalonych limitów. W przeciwnym wypadku ich świadczenia mogą zostać pomniejszone, a nawet zawieszone. Co istotne, zmieniają się one co trzy miesiące. Obecne obowiązuj od 1 marca. Ile wynoszą?

Ile można dorobić na emeryturze bez jej pomniejszenia bądź zawieszenia? Tyle wynoszą limity

Od 1 marca 2023 roku obowiązują nowe limity miesięcznego przychodu dla dorabiających seniorów, którzy na emeryturę przeszli wcześniej. Kwoty te ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2022 roku. Ile wynoszą?

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 4713,50 zł — przekroczenie tej kwoty skutkuje pomniejszeniem świadczenia, 
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 8753,60 zł — przekroczenie tej kwoty skutkuje zawieszeniem świadczenia.

Ile można dorobić do renty socjalnej 2023? Tu obowiązują inne warunki

Od stycznia 2022 zmieniły się limity dotyczące dorabiania do renty socjalnej. Wcześniej ZUS zawieszał ją w przypadku przekroczenia 70. proc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie zostaje ona pomniejszona, a dopiero przekroczenie 130. proc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia skutkuje jej zawieszeniem. Oznacza to, że obecnie rentę socjalną obowiązują te same limity, co pozostałych przypadkach.

Więcej o: