Kopnął psa tak, że ten spadł ze schodów i uderzył w ścianę. Jest wyrok sądu

- Zwierzę doznało obrażeń, nie mogło swobodnie chodzić i kulało - przekazał "Gazecie Wrocławskiej" prokurator rejonowy z Wałbrzycha.
Zobacz wideo Zobacz wideo: 46-latka trzymała zaniedbane psy w zimnym, przpełnionym odchodami kojcu. Została zatrzymana

Jest wyrok sądu w sprawie 39-letniego mężczyzny z Wałbrzycha (województwo dolnośląskie), który brutalnie kopnął psa. Kopnięcie było tak silne, że zwierzę spadło ze schodów i uderzyło w ścianę. 

Bestialskie zachowanie 39-latka widziała przypadkowa osoba, która zawiadomiła policję. Sprawę ze szczegółami opisała "Gazeta Wrocławska".

"Zwierzę nie mogło swobodnie chodzić"

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu wnioskowała o areszt tymczasowy mężczyzny, który znęcał się nad czworonogiem. Jak podaje portal, zapadła już decyzja sądu w tej sprawie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu przychylił się do wniosku prokuratury i 39-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w więzieniu.

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu podkreślił w rozmowie z "Gazetą Wrocławską", że akt przemocy wobec zwierzęcia był wyjątkowo brutalny.  - Zwierzę doznało obrażeń, nie mogło swobodnie chodzić i kulało - mówił.

Nie ma naszej zgody na takie traktowanie zwierząt. Mężczyzna poza tym, że spędzi w więzieniu trzy miesiące, to jeszcze ma trzyletni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt

- powiedział Marcin Witkowski, Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu

- zaznaczył Marcin Witkowski.

Znęcanie się nad zwierzętami. Kary

Znęcanie się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. Z kolei jeżeli mamy do czynienia ze znęcaniem się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, wówczas wymiar kary wynosi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Należy zaznaczać, że choć znęcanie się nad zwierzętami stanowi czyn przestępczy, nie został on ujęty w Kodeksie Karnym. Obowiązują jednak zapisy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku. Podstawę odpowiedzialności karnej za wspomniane czyny stanowi artykuł 35 dokumentu. Pojęcie znęcania się nad zwierzętami wyjaśnione zostało natomiast w artykule 6 ust. 2 ustawy. "Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień" - wskazano.

Wśród zachowań zaliczających się do aktów przemocy wobec zwierząt ustawodawca wyróżnił:
 • umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie)

 • znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie

 • używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból

 • bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn

 • przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu

 • transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres

 • używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć

 • dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec

 • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt

 • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji

 • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje

 • stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt

 • organizowanie walk zwierząt

 • obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia)

 • wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu

 • transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie

 • utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.


Źródło: Gazeta Wrocławska/isap.sejm.gov.pl

Więcej o: