To pewne! Prawie 300 zł co miesiąc będzie wpływać na konta tych seniorów. Trzeba spełnić jeden warunek

Od marca wzrósł dodatek pielęgnacyjny, przysługujący m.in. seniorom, którzy ukończyli 75 lat, ale nie tylko. Jest on dopłacany do emerytury lub renty wypłacanej przez ZUS. Po waloryzacji będzie wynosił prawie 300 zł miesięcznie.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje m.in. seniorom po ukończeniu 75. roku życia, ale mogą na niego liczyć również młodsi. Wypłacany jest co miesiąc do emerytury lub renty z ZUS. Podobnie jak te świadczenia, podlega on corocznej rewaloryzacji. Tym samym również dodatek pielęgnacyjny wzrósł od 1 marca 2023 roku. Dzięki temu seniorzy mogą liczyć na prawie 300 zł miesięcznie. Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia w 2023 roku i jak go otrzymać? Komu przysługuje?

Zobacz wideo "Nigdy nie liczyłam na opiekuńczość państwa". Beata Kozidrak włącza się w dyskusję o emeryturach gwiazd

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia w 2023 roku? Komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje nie tylko seniorom. Przyznawany jest:

  • osobie, która ukończyła 75 lat,
  • osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Do marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny wynosił 256,44 zł lub 384,66 zł w przypadku inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji. Po rewaloryzacji dodatek ten wzrósł. To oznacza, że od 1 marca będzie on wynosił odpowiednio:

  • 294,39 zł,
  • 441,59 zł w przypadku inwalidy wojennego.

Dodatek pielęgnacyjny 2023. ZUS wypłaca pieniądze co miesiąc. Jak go otrzymać?

Osoby, które ukończyły 75 lat, z urzędu otrzymują prawo do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego. Nie muszą składać żadnych wniosków, a dodatek będzie im co miesiąc wypłacany wraz z emeryturą lub rentą. Nie otrzymają go jednak seniorzy, którzy przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Jeśli chcesz uzyskać dodatek pielęgnacyjny, konieczne będzie posiadanie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS, w którym stwierdzone zostanie, że jesteś całkowicie niezdolny lub niezdolna do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Do uzyskania orzeczenia wymagane jest zaświadczenie lekarza prowadzącego o stanie zdrowia. O decyzji dotyczącej przyznania lub odrzucenia wniosku ZUS informuje w ciągu 30 dni. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ZUS.

Więcej o: