Te seniorki otrzymają dodatek do emerytury. Nawet 1500 zł dożywotnio i co miesiąc!

Mama 4+, zwana także matczyną emeryturą to świadczenie uzupełniające dla rodziców, którzy osiągnęli wiek emerytalny i wychowali co najmniej czwórkę dzieci. Jakie warunki jeszcze muszą spełnić, by je otrzymać i ile wynosi od 1 marca 2023 roku?

Świadczenie uzupełniające Mama 4+ ma na celu wspomóc rodziców, którzy zrezygnowali z pracy zarobkowej na rzecz wychowywania dzieci. Otrzymuje się je co miesiąc w wysokości minimalnej emerytuy. Kto może na nie liczyć?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Nigdy nie liczyłam na opiekuńczość państwa". Beata Kozidrak włącza się w dyskusję o emeryturach gwiazd

Na czym polega świadczenie Mama 4+ i kto może się o niego ubiegać? Dodatkowe pieniądze nie tylko dla kobiet

Mama 4+ to świadczenie uzupełniające przeznaczone dla rodziców, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci. Choć nazwa bywa myląca, mogą się o nie starać także mężczyźni. Jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać?  Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby niemające dochodu, który zapewniłby im niezbędne środki utrzymania, a ponadto są:

  • matką, która skończyła 60 lat i wychowała co najmniej 4 dzieci,
  • ojcem, który skończył 65 lat i wychował co najmniej 4 dzieci (ponieważ ich matka zmarła, porzuciła je lub po prostu nie angażowała się w wychowanie przez dłuższy czas).

Co więcej, muszą także: mieszkać w Polsce, a po 16 roku życia mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat, mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE czy EFTA wraz z prawem do pobytu stałego w Polsce albo zalegalizowany pobyt w naszym kraju.

Jak możemy przeczytać na stronie ZUS dodatek Mama 4+ można dostać dla:

  • dzieci własnych,
  • dzieci współmałżonka,
  • dzieci przysposobionych,
  • dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.
  • Nie dotyczy natomiast rodzin zastępczych zawodowych.

Co istotne, świadczenie podlega waloryzacji, a przyznaje je Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ile wynosi?

Jak się pozbyć nornic z ogrodu?Nornice rujnują ci ogród? Rozwiązanie problemu znajdziesz w kuchni

Ile wynosi świadczenie Mama 4 plus? Niektóre seniorki otrzymają nawet 1500 zł

Osoby, które spełniają warunki do otrzymania świadczenia uzupełniającego Mama 4+, ale nie pobierają żadnej emerytury bądź renty, mogą liczyć na dodatek w wysokości minimalnej emerytury. Od 1 marca 2023 roku jest to 1588 zł brutto. Z kolei tym, którzy pobierają świadczenia, jednak są one niższe niż emerytura minimalna, dodatek dopełni tę kwotę do 1588,44 zł. Dla przykładu, jeśli otrzymują obecnie 588 zł, z tytułu Mama 4+ ich konto zasili dodatkowe 1000 zł. Świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w ZUS.

Już 240 tys. Polaków wypłaciło pieniądze z PPKŚwiadczenie honorowe wyższe o niemal 600 zł. Nie każdy skorzysta

Więcej o: