Dodatki do emerytury 2023. Ci seniorzy mogą otrzymać nawet 5500 zł. Nie muszą składać wniosku

Seniorzy mogą liczyć na różne dodatki do emerytury. 2023 rok przyniesie nie tylko 13. i 14. emeryturę. Taki zastrzyk gotówki może być sporą pomocą finansową, co jest szczególnie istotne w obecnej trudnej sytuacji związanej z inflacją. Z jakich świadczeń mogą skorzystać seniorzy?

Poza 13. i 14. emeryturą, która wpłynie na konta wszystkich emerytów, seniorzy mogą liczyć również na rozmaite dodatki i świadczenia. Przysługują one emerytom i rencistom spełniającym określone przepisami warunki. Jakie dodatki do emerytury 2023 obowiązują? Jak z nich skorzystać?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy Katarzyna Dowbor utrzymałaby się z emerytury? "30 lat pracowałam w spółce państwowej"

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów. Kto skorzysta?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje seniorom, którzy ukończyli 75 lat oraz osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Emeryci i renciści po spełnieniu kryterium wieku nie muszą składać żadnych wniosków, dodatek przysługuje im automatycznie. Osoby niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji mogą otrzymać to świadczenie na podstawie orzeczenia wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS. Dodatek pielęgnacyjny 2023 wynosi 294,39 zł miesięcznie, dla inwalidy wojennego niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 441,59 zł. Nie otrzymają go seniorzy, którzy przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

500 plus dla seniora 2023. Komu przysługuje świadczenie uzupełniające?

Ze świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które potocznie określane jest jako 500 plus dla seniora, mogą skorzystać osoby po ukończeniu 18. roku życia, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji i potwierdza to odpowiednie orzeczenie

Obowiązuje dodatkowo kryterium dochodowe. Osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 1657,80 zł brutto, otrzymają co miesiąc 500 zł. Wyższe, ale nieprzekraczające limitu dochody, będą pomniejszały świadczenie zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Warunkiem jest ukończenie 18 lat, wymagane jest też orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Konieczne jest złożenie wniosku w ZUS i dołączenie do niego wymaganego orzeczenia.

Świadczenie honorowe 2023. Wystarczy jeden warunek 

Po ukończeniu 100 lat emeryci i renciści otrzymują z automatu prawo do świadczenia honorowego. Wypłacane jest dożywotnio i w stałej kwocie niezależnie od emerytury i renty. Jego wysokość nie podlega waloryzacji. Osoby, które ukończą 100 lat między 1 marca 2023 roku a 28 lutego 2024 roku, mogą liczyć na dodatek 5540,25 zł miesięcznie.

200 plus do emerytury. Świadczenie ratownicze dla strażaków i ratowników górskich

To dodatek przysługujący seniorom, którzy pracowali jako ratownicy górscy lub strażacy-ochotnicy. Jest dożywotni, a wniosek o jego przyznanie należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Przysługuje kobietom powyżej 60 roku życia, które służyły 20 lat oraz mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat i służyli co najmniej 25 lat, minimum raz w roku biorąc udział w akcjach ratowniczych. 

Więcej o: