Podatek od spadku i darowizn. Są nowe limity! Nie wszyscy muszą ich przestrzegać

Zgodnie z rozporządzeniem, w tym roku więcej osób nie będzie musiało płacić podatku związanego z darowizną. Wszystko za sprawą podwyższonych limitów w każdej grupie. Ile teraz wynoszą? O czym należy pamiętać, składając formularz?

Podatek od spadku oraz darowizny powinny zapłacić osoby, które nabyły majątek właśnie jako spadek, bądź darowiznę, a jego wysokość jest wyższa od kwoty stanowiącej wartość wolną od podatku. Dzięki korzystnym zmianom więcej osób zostanie z niego zwolnionych. Wszystko za sprawą wyższych limitów.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Zwrot podatku jest podejrzanie wysoki? Ekspert doradza czujność

Wyższe kwoty wolne od podatku w przypadku spadków i darowizn. Ile wynoszą?

Zgodnie z art. 14  Podatku od spadków i darowizn wysokość podatku ustalana jest na podstawie przynależności nabywcy do grupy podatkowej, tj.:

  • I grupy, do której należy małżonek, wstępni, zstępni, a także rodzeństwo, pasierbowie, synowa, zięć, ojczym, macocha i teściowie.
  • II grupy, do której należą zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.
  • III grupy, czyli inni nabywcy.

Co istotne podatkowi nie podlega darowizna, która nie przekracza konkretnej kwoty. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od 13 października 2022 obowiązują wyższe kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Jak teraz wyglądają?

  • 10 434 zł zamiast 9637 zł w I grupie podatkowej,
  • 7 878 zł zamiast 7276 zł w II grupie podatkowej,
  • 5 308 zł zamiast 4 902 zł w III grupie podatkowej.

Oznacza to, że osoba obdarowana musi zapłacić podatek w momencie, kiedy wartość darowizny przekracza daną kwotę. Należy jednak mieć na uwadze, że przy jej obliczaniu sumuje się wszystkie darowizny otrzymane od jednej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok otrzymania ostatniej z nich. Pamiętaj, że gdy umowę zawarłeś u notariusza, to u niego płacisz podatek, bądź jesteś z niego zwolniony.

Kto należy do zerowej grupy podatkowej? W tych przypadkach jesteś zwolniony z podatku

Oprócz tego istnieje jeszcze pojęcie zerowej grupy podatkowej. Zaliczamy do niej najbliższą rodzinę z I grupy. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty, gdy przekroczysz 10 434 zł musisz złożyć do urzędu skarbowego formularz SD-Z2. Możesz zrobić to osobiście bądź online w ciągu 6 miesięcy.

Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku darowizny pieniężnej powyżej 10 434 zł. Może być ona zwolniona z podatku, jeśli zostaną spełnione jeszcze dwa warunki:

  • Darowizna zostanie zgłoszona do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania.
  • Poza wnioskiem SD-Z2 - otrzymanie pieniędzy zostanie udokumentowane w postaci np. potwierdzenia przelewu w banku czy przekazu pocztowego.

O ile pierwszy warunek nie nastręcza powodów, tak z drugim bywa już różnie. Dlaczego? Często zdarza się, że według Urzędu Skarbowego darowizna od najbliższych w gotówce nie spełnia drugiego wymogu. Nawet jeśli obdarowany błyskawicznie wpłaci ją na konto.

Więcej o: