Dodatek do emerytury po 75. roku życia. ZUS wypłaci niemal 300 zł co miesiąc i bez wniosku

Niektórzy seniorzy pobierający emeryturę mogą liczyć na korzystne dodatki finansowe. Jednym z nich jest tak zwany dodatek pielęgnacyjny, który po waloryzacji od 1 marca 2023 r. wynosi 294,39 zł. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać pieniądze?

Nie każdy emeryt zdaje sobie sprawę, że ma możliwość otrzymywania dodatkowych świadczeń. Jednym z nich jest tak zwany dodatek pielęgnacyjny, który w niektórych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca co miesiąc i dożywotnio. Po waloryzacji od 1 marca 2023 r. kwota świadczenia wynosi 294,39 zł. Jakie warunki senior musi spełnić, aby otrzymać pieniądze?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Nigdy nie liczyłam na opiekuńczość państwa". Beata Kozidrak włącza się w dyskusję o emeryturach gwiazd

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny z ZUS? Po waloryzacji kwota wynosi 294,39 zł

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów po 75. roku życia jest wypłacany automatycznie wraz z emeryturą, co miesiąc i dożywotnio. Emeryt nie musi składać żadnego wniosku.

Niektóre osoby mają szansę na otrzymanie dodatku jeszcze przed osiągnięciem powyższego wieku. Dotyczy to osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji bez względu na wiek. W tym przypadku, na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących stanu zdrowia (druk OL-9), komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozstrzygnie, czy pieniądze powinny seniorowi przysługiwać. Po otrzymaniu zaświadczenia od lekarza petent musi dostarczyć go do ZUS-u nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym złoży wniosek o dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia. W niektórych przypadkach ZUS odmówi wypłaty pieniędzy

W niektórych przypadkach ZUS ma prawo odmówić wypłaty dodatku pielęgnacyjnego. Dotyczy to osób, które przebywają zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Należy również wziąć pod uwagę, że jeśli emeryt otrzyma prawo do dodatku pielęgnacyjnego, nie może jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego (przyznaje go wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Gdy się tak stanie, powinien jak najszybciej skontaktować się z organem wypłacającym zasiłek, by wyjaśnić sytuację.

Więcej o: