Dwa świadczenia dla wdowy? Jest szansa, że emerytura po mężu będzie wypłacana podwójnie

Emerytura po mężu, nazywana również wdowią emeryturą to potoczna nazwa renty rodzinnej przysługującej po śmierci współmałżonka. Nie zawsze jednak pobieranie świadczenia jest korzystne, dlatego nie wszyscy się na to decydują. Okazuje się, że wkrótce sytuacja może się zmienić.

Wdowa lub wdowiec według obecnych przepisów może otrzymywać własną emeryturę, lub świadczenie po zmarłym małżonku. To renta rodzinna, która nazywana jest potocznie wdowią emeryturą i emeryturą po mężu. Zainteresowany może wybrać jedno świadczenie, które będzie dla niego korzystniejsze. Okazuje się, że wkrótce może się to zmienić. Projekt Lewicy zakłada zmiany, dzięki którym mogłyby przysługiwać dwa świadczenia. Na jakim etapie są prace i jakie miałyby obowiązywać warunki?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Nigdy nie liczyłam na opiekuńczość państwa". Beata Kozidrak włącza się w dyskusję o emeryturach gwiazd

Renta rodzinna po mężu. Jakie należy spełnić warunki?

Według informacji opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych renta rodzinna może przysługiwać wdowie lub wdowcowi, który do dnia śmierci współmałżonka pozostawał z nim we wspólnocie małżeńskiej, ma ukończone 50 lat lub jest niezdolny do pracy, albo:

  • wychowuje co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo małżonka, które nie ukończyło 16 lat lub w przypadku nauki w szkole 18 lat i jest uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym;
  • sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej;
  • ma ukończone 50 lat lub stał się niezdolny do pracy po śmierci małżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci lub zaprzestania wychowywania dzieci.

Po śmierci współmałżonka emeryt może zdecydować, czy chce dalej pobierać swoje świadczenie, czy otrzymywać rentę rodzinną po małżonku. Ta wynosi 85% emerytury, o ile ma być pobierana tylko przez jedną osobę, 90% w przypadku pobierania przez dwie osoby i 95%, jeśli będzie pobierana przez co najmniej 3 osoby.

Podwójna emerytura po mężu. Projekt Lewicy zakłada zmiany

W zeszłym roku Lewica zaproponowała projekt ustawy "Renta Wdowia" zakładający pobieranie przez wdowców dwóch świadczeń — swojego oraz współmałżonka. Miałyby jednak obowiązywać limity procentowe. Jedna emerytura pobierana byłaby w całości, a druga w 50 procentach. O tym, którą z nich chciałby otrzymywać w całości miałby decydować sam emeryt. Istniałyby więc dwa warianty:

  • zachowanie własnego świadczenia i otrzymywanie 50 procent świadczenia po małżonku;
  • otrzymywanie świadczenia po małżonku i 50 procent własnej, dotychczasowej emerytury.

19 stycznia 2023 r. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wydała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o powołaniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Aby projekt mógł być zaprezentowany na posiedzeniu Sejmu, Lewica musi w trzy miesiące od tej daty zebrać minimum 100 tysięcy podpisów. Pozostało więc niewiele czasu.

Więcej o: