Zmiany w 500 plus dla seniora! Więcej osób ma szansę na dodatkową gotówkę

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od 1 marca 2023 roku zostały wprowadzone zmiany związane z jego przyznawaniem, dlatego teraz więcej osób może liczyć na dodatek. Kto go otrzyma?

Tzw. 500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i jest przyznawane nie tylko emerytom. Może otrzymać je każdy, kto ma ukończone 18 lat oraz spełnia wszystkie założone kryteria. Rząd wprowadził jednak pewne zmiany i od 1 marca 2023 roku więcej osób będzie mogło otrzymać dodatkowe świadczenie. Wszystko za sprawą zwiększenia kwoty uprawniającej do jego pobierania.

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zmiany w przyznawaniu 500 plus dla seniora. Teraz więcej osób może otrzymać świadczenie

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyznawane jest od 2019 roku. Od 1 marca może otrzymać je więcej osób, ponieważ został podniesiony próg, który uprawnia do jego pobierania. Wszystko za sprawą waloryzacji rent i emerytur. W 2022 roku wynosił 1896,13 zł, a obecnie wzrósł do kwoty 2157,80 zł. Jak wysokie świadczenie można otrzymać?

Każdy, kto nie przekracza kwoty 1657,80 zł, może otrzymać 500 zł, czyli dodatek w pełnej wysokości. Co jednak z osobami, które przekraczają tę kwotę? W ich przypadku zostanie zastosowany mechanizm "złotówka za złotówkę".

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kto je otrzyma?

Poza tym, że miesięczny dochód nie może przekraczać 2157,80 zł brutto, należy spełnić jeszcze kilka innych warunków, by otrzymać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Oczywiście nie jest ono przeznaczone tylko dla seniorów, jak sugeruje potoczna nazwa, lecz może otrzymać je każdy, kto ma ukończone 18 lat i spełnia wymogi. Jakie?

Należy mieszkać na terytorium Polski, mieć polskie obywatelstwo lub prawo pobytu w Polsce. Dodatkowo wymagane jest orzeczenie wskazujące na całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, pracy lub służby. Trzeba dołączyć je do wniosku, który składa się w instytucji wypłacającej emeryturę lub rentę (np. ZUS, KRUS).

Więcej o: